Experterna: Smörjningens effekter när fästelement återanvänds

F: Vad händer med förspänningen i ett skruvförband när det återanvänds?

S: I många tillämpningar är det vanligt att samma skruvar och muttrar återanvänds så länge de är i bra skick. Men vad som händer med skruvförbandets förspänning vid återanvändandet förbises ibland.

När ett skruvförband dras åt slipas metallytorna mellan hon- och hangängorna samt mellan skruvskallen/muttern och underlaget, så att slitningar uppstår. Det leder till högre friktion med större spridning.

Alla skruvsäkringar utsätts för friktionsspridning vid monteringen och denna kan bli ganska stor om ingen smörjning används. När fäst­element återanvänds och dras åt med ett visst vridmoment måste mer av det applicerade momentet användas för att dämpa friktionen och en mindre del går alltså till att uppnå erfordrad förspänning. För varje gång fästelementen återanvänds blir förspänningen allt lägre och mindre exakt. Det kan leda till problem om konstruktören har angett att ett visst förspänningsintervall behövs för att tillämpningen ska kunna bibehålla tillräcklig klämkraft för att kompensera för de externa belastningarna på skruvförbandet. Slutligen kanske förspänningen inte är tillräckligt hög för att motstå de arbetsbelastningar som appliceras på skruvförbandet, som då går sönder.

Genom att smörja fästelementen före varje användning reduceras friktionen så att det inte krävs lika högt vridmoment för att uppnå önskad klämkraft, och dessutom minskar friktionsspridningen och mer exakt förspänning kan uppnås. Diagrammet visar förhållandet mellan vridmomentet och klämkraft vid torra monteringar respektive insmorda monteringar. Trots att spridningen av förspänningen vid ett visst vridmoment är ganska godtycklig kan spridningsvariationen påverkas av denna enkla modifiering.

Tillverkarens föreskrifter om smörjning är viktiga och måste följas. I vissa fall kan det vara nödvändigt att minska vridmomentet för att undvika att skruven eller klämdelarna skadas.

Prenumerera på vår kundtidning Bolted

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!