Echometr a Echometr+

Echometr a Echometr+

Společnost Boltight stojí v čele hydraulického předepínání šroubových spojů po více než desetiletí. Naše předepínací nástroje poskytují rychlé, přesné a bezpečné řešení pro utažení a uvolnění více šroubů současně.

Echometr a Echometr+

Echometr a Echometr+ pomocí ultrazvuku měří prodloužení, namáhání a zatížení spojovacích prvků.  Poskytují rychlé a přesné měření s údaji zobrazenými na snadno čitelném displeji.

Tyto jednotky pracují se všemi utahovacími systémy a slouží k monitorování spojovacího prvku během procesu utahování a zajišťují přesné vstupní zatížení. Zadržené zatížení spojovacího prvku může být kdykoli sledováno.

Echometr+ poskytuje více vlastností a výkonu než původní ruční měřicí přístroj Echometr. Tento přístroj přesně změří prodloužení, zatížení, napětí a namáhání šroubů až do 25,40 m.

Zařízení má k dispozici devět různých velikostí šířky impulzů, ze kterých můžete vybírat, a novou funkci automatické korelace.

Výhody

  • Jednoduché ovládání
  • Kompaktní a odolný, osvědčená spolehlivost
  • Vyžaduje minimální zaškolení obsluhy
  • Poskytuje prodloužení, zatížení, tlak a napětí pro každou hodnotu
  • Odolná a spolehlivá konstrukce
  • Konstruováno pro komplementární předepínání šroubových spojů Boltight
  • Snadné měření během utahování a monitorování během provozu zařízení
  • Nákladově efektivní
  • Jednoduché zaznamenávání a hlášení údajů

Testování a certifikace

Společnost Boltight disponuje certifikátem společností LRQA pro zajištění jakosti a ochrany životního prostředí podle normy ISO 9001: 2015. Všechny nástroje jsou před dodávkou smontovány, naplněny olejem a podrobeny tlakovým testům.

Produktová řada Boltight