Echometr a Echometr+

Echometr a Echometr+

Společnost Boltight stojí v čele hydraulického předepínání šroubových spojů po více než desetiletí. Naše předepínací nástroje poskytují rychlé, přesné a bezpečné řešení pro utažení a uvolnění více šroubů současně.

Echometr a Echometr+

Echometr a Echometr+ pomocí ultrazvuku měří prodloužení, namáhání a zatížení spojovacích prvků.  Poskytují rychlé a přesné měření s údaji zobrazenými na snadno čitelném displeji.

Tyto jednotky pracují se všemi utahovacími systémy a slouží k monitorování spojovacího prvku během procesu utahování a zajišťují přesné vstupní zatížení. Zadržené zatížení spojovacího prvku může být kdykoli sledováno.

Echometr+ poskytuje více vlastností a výkonu než původní ruční měřicí přístroj Echometr. Tento přístroj přesně změří prodloužení, zatížení, napětí a namáhání šroubů až do 25,40 m.

Zařízení má k dispozici devět různých velikostí šířky impulzů, ze kterých můžete vybírat, a novou funkci automatické korelace.

Výhody

  • Jednoduché ovládání
  • Kompaktní a odolný, osvědčená spolehlivost
  • Vyžaduje minimální zaškolení obsluhy
  • Poskytuje prodloužení, zatížení, tlak a napětí pro každou hodnotu
  • Odolná a spolehlivá konstrukce
  • Konstruováno pro komplementární předepínání šroubových spojů Boltight
  • Snadné měření během utahování a monitorování během provozu zařízení
  • Nákladově efektivní
  • Jednoduché zaznamenávání a hlášení údajů

Testování a certifikace

Společnost Boltight disponuje certifikátem společností LRQA pro zajištění jakosti a ochrany životního prostředí podle normy ISO 9001: 2015. Všechny nástroje jsou před dodávkou smontovány, naplněny olejem a podrobeny tlakovým testům.

Request a Quote

Fill out the form below to receive additional product information or to contact an engineering expert.

To read more on how we handle your contact details please see our Privacy Notice.

Thank you! Our experts will be in contact with you shortly.

Produktová řada Boltight