Bezpečnost přináší důvěru

U projektů veřejné infrastruktury jsou jakékoli kompromisy v oblasti bezpečnosti nepřípustné. Synonymem nejvyšší míry bezpečnosti je již více než 30 let jméno společnosti Nord-Lock Group.

Mosty a železnice nejsou jen pouhými součástmi dopravní sítě. Jsou zásadními prvky veřejné infrastruktury, do nichž komunity investují nemalé prostředky ve snaze dosáhnout co nejvyšší míry jistoty, že jejich provoz bude trvale bezpečný a efektivní. Chceme-li tuto jejich důvěru skutečně naplnit, je třeba, aby v oblasti použitých součástí a materiálů nebyly činěny jakékoli kompromisy, protože právě na nich závisí zajištění služeb zásadního významu s minimálním rizikem selhání a vzniku škod.

A to je velká zodpovědnost. Přestože téměř nikdo z tisíců pasažérů přejíždějících denně vlakem přes most Hohenzollernbrücke v Kolíně nad Rýnem si zřejmě není tohoto faktu vědom, nad jejich bezpečností bdí Spolkový úřad pro železniční dopravu a německé dráhy Deutsche Bahn ve spolupráci se společností ThyssenKrupp Schulte.

Tato společnost dodává unikátní mostnice typu SBS, které jsou schopny poradit si s obrovským zatížením vyvíjeným na mostnice a koleje zrychlováním a brzděním vlaků.  A pro zajištění těchto speciálních mostnic si společnost ThyssenKrupp Schulte zvolila podložky Nord-Lock.

Vyplatí se být si jisti

Byly i jiné možnosti. Možností je vždy více. Společnost ThyssenKrupp Schulte se však rozhodla podrobit podložky Nord-Lock zkouškám, jejichž provedením pověřila Vysokou školu technickou v Mnichově. Po těchto zkouškách padlo rozhodnutí zvolit řešení, které nejlépe odpovídá nejvyšším bezpečnostním standardům prosazovaným touto společností.

Pro společnost Nord-Lock byla tato skutečnost potvrzením bezprecedentní míry zabezpečení poskytované jejich výrobky. Fakt, který ji vymezuje od ostatních. Společnost Nord-Lock je původcem a inovátorem technologie jištění na principu závěrného klínu. Výrobky společnosti jsou navrženy tak, aby obstály i v těch nejextrémnějších provozních podmínkách a bezpečně jistily šroubové spoje po celý životní cyklus dané aplikace. Od roku 1982 jistí podložky Nord-Lock a předepínací prvky Superbolt miliardy šroubových spojů na milionech aplikací po celém světě a vykazují rekordní míru bezpečnosti. Staly se tak volbou číslo jedna u všech projektů, kde na bezpečnosti opravdu záleží.

Orientace společnosti Nord-Lock na nejvyšší míru bezpečnosti je také jasně patrná z její spolupráce s externími zkušebními laboratořemi a výzkumnými institucemi. Její výrobky získaly řadu osvědčení od nezávislých zkušebních ústavů včetně ABS, DIBt, DNV-GL, TÜV a dalších. Naše vlastní laboratoře a technická centra v Evropě, Severní Americe a Asii zaručují, že jakostní standardy pro jakoukoli aplikaci jsou všude na světě stejně vysoké.

Jedním z velmi konkrétních výsledků tohoto našeho úsilí je fakt, že jsme se stali spolehlivým partnerem, zdrojem a „hlasem“ oboru jištění šroubových spojů. Klienti se často obracejí na Nord-Lock s žádostí o odbornou pomoc a poradenství v oblasti jištění šroubových spojů, zejména pak ti, jejichž aplikace jsou provozně náročné nebo jiným způsobem jedinečné. Experti společnosti Nord-Lock úzce spolupracují se svými klienty. Využívají své odborné znalosti a zkušenosti a zákazníkům jsou k dispozici ve všech fázích jejich projektů, od fáze počátečního plánování až po fázi průběžné údržby. To je zřejmě hlavním důvodem, proč se můžeme pochlubit tak úctyhodným seznamem zákazníků, s nimiž spolupracujeme dlouhodobě, včetně partnerství s předními značkami na celém světě.

Celosvětová důvěra

Most Hohenzollernbrücke je jednou z dominant Kolína nad Rýnem a zároveň životně důležitým článkem spojujícím dvě hlavní nádraží tohoto velkoměsta. Každý den přes něj přejede přibližně 1 200 vlaků, což z něj činí jeden z nejvytíženějších železničních mostů v celém Německu. A každý z jeho 1 346 nosníků je opatřen podložkami Nord-Lock.

Ty také jistí více než 8 000 mostnic SBS instalovaných na 50 dalších mostech po celém Německu. Přední společnosti podnikající v oblasti výstavby veřejné infrastruktury totiž spojují svou dobrou pověst s důkladnou volbou materiálů a podpůrných technologií pro své projekty. Veřejnost vkládá svou důvěru do rukou projektových manažerů, stavitelů a inženýrů těchto firem. A vzhledem k tomu, že naše výrobky nacházíme v takovýchto projektech po celém světě, můžeme směle prohlásit, že tito projektoví manažeři, stavitelé a inženýři zase vkládají svou důvěru do společnosti Nord-Lock, jedničky na poli systémů zajišťování šroubových spojů.

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.