Jištění mostů přes výpusť chladicí vody

Do nizozemského přístavu Rotterdam připluje každoročně kolem 35 000 námořních lodí a 130 000 vnitrozemských plavidel. Tato úctyhodná čísla činí z Rotterdamu největší přístav v Evropě a třetí největší přístav na světě. Před několika lety došlo k výraznému nárůstu lodní dopravy, který s sebou přinesl potřebu rozšíření celého přístavu.

Bylo jmenováno stavební konsorcium s úkolem realizovat sub-projekt Maasvlakte 2. Ten je součástí rozšíření přístavu směrem do moře u pobřeží existující přístavní části Maasvlakte. Práce na tomto projektu obnášely výstavbu mořských zábran, prvních přístavních míst, zhruba 3 km přístavní hráze a silničních a železničních komunikací spojujících oblast Maasvlakte 2 se zbytkem přístavu. Konsorcium mělo také na starosti vybudování dočasných mostů pro silniční a železniční dopravu v oblasti přístavu Yangtzehaven. Toto přemostění prvního vodního spojení mezi oblastmi Maasvlakte 2 a Yangtzehaven bylo nezbytné pro vypouštění chladicí vody z elektrárny E.ON po dobu dočasného uzavření mořské hráze. Stavba železničního mostu vyžadovala po určitou dobu výrazné omezení železničního provozu.

Výstavbou dočasných železničních mostů byla v rámci tohoto projektu pověřena společnost Janson Bridging Group - firma s vedoucím postavením v oblasti výstavby hrází, přehrad a přístavů. Šroubové spoje standardních ocelových mostů jsou provedeny šrouby a maticemi. Odborníci firmy Janson Bridging vzali do úvahy vysoké nároky společnosti ProRail (nizozemská vládní organizace zodpovědná za údržbu a rozšiřování železničních sítě a infrastruktury) na prevenci případného povolování šroubových spojů v důsledku neustálé vibrační zátěže a pro zajištění šroubových spojů na budovaných mostech zvolili podložky Nord-Lock SC. Podélné a příčné nosníky těchto mostních systémů jsou zajištěny šroubovými spoji, které jsou částečně využívány jako předepjaté šroubové spoje. Tyto předepjaté šroubové spoje jsou utahovány pomocí kalibrovaných utahovacích nástrojů.

 

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.