Společnost Nord-Lock Group pomáhá držet železniční sektor na správné koleji

První instalace klínových podložek Nord-Lock na ŽELEZNIČNÍ VOZY byly zahájeny před 20 lety. Dnes je nalezneme ve všech s bezpečností souvisejících oblastech železničního odvětví, jako jsou podvozky, spojovací zařízení, brzdové soustavy, kolejové tlumiče, skříně/kryty a mnoho dalších.

Podložky Nord-Lock zajišťují funkčnost šroubových spojů i v podmínkách nejvyšší míry vibrací způsobených železničním provozem. Jako příklad můžeme uvést železniční výhybky – tato vysoce komplexní zařízení musí sloužit co možná nejdéle s minimální potřebou údržby a jsou vystavena povětrnostním vlivům a značné zátěži.

Podložky Nord-Lock pro ocelové konstrukce (NLSC) pomáhají železničním operátorům eliminovat provozní odstávky a šetřit náklady. Při renovaci nebo náhradě starých mostů jsou často na místě stavby budovány malé, dočasné mosty, jejichž šrouby jsou dotaženy na 100 % předpětí za účelem zajištění šroubových spojů. Tyto šroubové spoje lze však použít pouze jednou. Při použití podložek Nord-Lock je možné míru předpětí snížit.

Stožáry venkovního vedení a signalizace se musejí vyrovnávat s vysokým dynamickým zatížením způsobeným projíždějícími vlaky. Vzhledem k vysokému počtu těchto stožárů jsou spolehlivé šroubové spoje zásadním faktorem snižování nákladů na údržbu. Podložky Nord Lock série X díky své speciální geometrii zvyšují bezpečnost šroubových spojů, a to i v případě spojů s krátkou svěrnou délkou a spojů z měkkých materiálů.

Poslední dobou se začaly podložky Nord-Lock série X také hojně využívat v protihlukových stěnách, které se musejí vypořádat s extrémními vibracemi způsobenými projíždějícími vlaky. Jen v samotném Německu se má do roku 2030 vybudovat na 3000 km takovýchto protihlukových stěn. Kombinace šroubů do betonu a podložek série X se využívá k připevnění protihlukových bariér k existujícím mostovkám, z nichž mnohé pro takovéto protihlukové bariéry nebyly původně určeny.

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.