Offshore special tensioner

This tensioner was developed for the unique needs of the offshore industry. It incorporates three additional features:

  1. The washer is captive to the nut body to prevent loss of the washer.
  2. It features corrosion protection to address the harsh conditions.
  3. Incorporates flats on the nut to assist with installation/removal on studs with potentially damaged threads.

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.