På djupet med vindkraften

Havsbaserade vindkraftverk blir en allt vanligare syn när världen går mot mer hållbara typer av energiproduktion.

Men standardturbiner med horisontella axlar har flera nackdelar. De är exempelvis dyra att bygga och att installera på grund av hur de fungerar, och de är fixerade vid havsbotten.

Det svenska företaget SeaTwirl har dock valt ett annat tillvägagångssätt när det gäller att generera vindkraft till havs – ett tillvägagångssätt som kan förenkla konstruktion, installation och underhåll, vilket i sin tur betyder lägre kostnader under hela livscykeln och lägre kostnader för den genererade energin.

Gabriel Strängberg, SeaTwirls vd, förklarar: – SeaTwirl har en robust utformning med få rörliga delar. Den kan placeras på djupare vatten där vindförhållandena är bättre. SeaTwirl är byggd för havet.

SeaTwirls vertikala axelturbin är fixerad vid en gravitationsbaserad under­vattensstruktur, som når långt ner under ytan. Hela flytkroppen roterar sedan i  ett stycke. Gabriel Strängberg förklarar:

– Tack vare de vertikala axlarna roterar vindturbinen oavsett vilket håll det blåser ifrån. En turbin med horisontella axlar måste riktas in för att fånga upp vinden. I SeaTwirl behövs ingen sådan girmekanism.

SeaTwirl AB grundades 2012, men historien började 2006 när innovatören Daniel Ehrnberg funderade över hur vattnet skulle kunna användas som lager. Efter några tester i mindre skala lanserades den första prototypen 2011. Den andra prototypen, utanför Lysekil på västkusten, började producera energi i juli 2015.

Nord-Lock har tagit sig an en viktig uppgift med SeaTwirl-prototyperna, och levererar både Nord-Lock killåsnings­brickor och Superbolt muttrar. Gabriel Strängberg säger:

– Vi valde Superbolt så att vi enkelt skulle kunna uppnå en hög förspänning i skruvförbanden och för att förenkla monteringsprocessen.

För närvarande håller andra prototyper på att testas och SeaTwirls turbiner förväntas finnas tillgängliga runt 2021.

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!