SMARTA LEDAXLAR HÅLLER KOMMUNEN IGÅNG

En enkel lösning med Expander System eliminerade ett dyrt och tidsödande problem.

municipal-1.jpgEn av de största kommunerna i Iowa, USA, hade återkommande problem med en grävmaskin, Liebherr 900, som används för att gräva diken och gatubrunnar. Problemet bestod i att de fyra raka ledaxlarna till skopan ofta glappade i infästningsöronen, vilket naturligtvis försvårade manövreringen av skopan.

Återkommande reparationer av kommunens grävskopor

Kommunen hade tvingats reparera lederna i skopdelen minst 18 gånger under de åtta år som grävmaskinen hade varit i bruk. Statistiskt innebär det att de i genomsnitt måste byta mer än två av de fyra raka ledaxlarna som fäster skopan varje år.

Bytet innebar att maskinen måste tas till en verkstad för arborrning, vilket var både dyrt och tidsödande och medförde långa driftstopp. Problemet förvärrades av att kommunen inte hade särskilt många grävmaskiner, vilket innebar att hela projekt gick i stå under den tid grävmaskinen reparerades.
I och med att kostnaderna för grävmaskinen ökade år efter år var kommunen tvungen att hitta en lösning. Man beslöt att prova Expander System och bytte ut en av de raka ledaxelarna i skopan. I stället för att grävmaskinen måste tas till en verkstad kunde Expander Systems ledaxel installeras på några timmar direkt på plats, vilket omedelbart besparade kommunen tid och kostnader.

Nu har alla grävskopor fått Expander System

Efter ett år utan problem med Expander Systems ledaxel beslöt kommunen att installera en och idag är samtliga ledaxlar på skopan Expander System.
”Vi skulle rekommendera Expander till alla som använder tung utrustning och har problem med ledaxlar,” säger en arbetsledare i kommunen.

”Vi har också berättat om Expander System för personal från andra städer och planerar att använda den här lösningen på några av våra andra maskiner.”

Prenumerera gratis på vårt digitala magasin

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!

More insights and references