Innovativ lösning för en speciell bro

140 meter lång, 45 meter bred och 3 400 ton tung. Och guldfärgad. Den nya bron i Stockholm kommer definitivt att bli ett nytt landmärke i huvudstaden. Slussenbron är ett projekt som har satt de mest erfarna konstruktörerna på stort prov.

Slussen är en ikonisk plats i Stockholm. Den utgör ett dominerande inslag i stadsbilden och är en viktig del av stadens infrastruktur. Slussen binder samman Östersjön med Mälaren och har gamla anor som handelsväg. Sedan 1642 har det funnits en sluss här för att justera skillnader i vattenståndet mellan havet och sjön. Den nuvarande slussen är 85 år gammal och i dåligt skick. Stockholms stad har därför beslutat att ersätta de två nuvarande broarna, som förbinder Södermalm med Gamla stan, med en ny bro av stål.

Den nya slussen ökar den vattenmängd som rinner ut ur Mälaren och minskar därigenom risken för översvämningar som kan kontaminera dricksvattnet i denna tätbefolkade region.

På grund av sitt läge mitt i Stockholm har ombyggnationen av Slussen varit en het potatis i flera decennier. Detta är en av alla aspekter som gör Slussen-projektet så speciellt. Placeringen är en annan viktig fråga. Att bygga en ny bro mitt i en stor stad utan att helt stoppa trafiken i flera års tid är inte någon enkel sak.

– Mängder av fotgängare behöver ständigt passera. Därför har en tillfällig bro uppförts för att göra plats för konstruktionen av fundamentet till den nya bron, förklarar Tomas Bergström som är hållbarhetskonsult på Ramboll, bolaget som har arbetat med brodelen av projektet på uppdrag av huvudentreprenören Skanska.

Tidsbegränsningar, hållbarhet och vikt är några av huvudanledningarna till att bron uppförs helt i stål.

– Om hela bron skulle ha byggts i betong hade det kunnat dröja ytterligare ett år, konstaterar Rambolls chefskonstruktör Tore Lundmark.

3D-ritning av bron med Expander-systemet som levereras komplett med axel och lager.Slussen_Article.jpg

Såväl brons tjocklek som höjd varierar. Den södra delen av bron är sju meter hög medan den norra delen, som gränsar till Stockholms välbevarade medeltida centrum Gamla Stan, är mindre än en meter hög. Det är ett komplicerat projekt och vägen till den färdiga bron har testat både Skanskas och Rambolls uthållighet och tålamod till det yttersta.

– Vi har gjort 550 ritningar. Det är mer än dubbelt så många som för vårt näst största projekt, säger Tomas Bergström,  Hållbarhetskonsult på Ramboll.

För att hantera de rörelser som genereras i bron har Ramboll valt att använda ledade pelare med Expander-axlar från Nord-Lock Group som stag.

Expander System används som regel mellan rörliga delar i stora maskiner, men Rambolls brokonstruktörer upptäckte att systemet även lämpade sig för den speciella brodesignen i Slussenprojektet.

– Trycket på lagren är ungefär lika stort uppåt som nedåt. Rörelserna var så stora att vi blev tvungna att använda ledade pelare med sfäriska lager och en genomgående axel, vilket gjorde att de här axlarna matchade våra behov, säger Tore Lundmark.

Bron kommer att levereras i ett stycke med fartyg från Kina, där de 72 delarna har monterats av ett av världens största brokonstruktionsföretag. Så snart bron är på plats i Stockholm kommer den att f örflyttas till Slussen på pontoner i två kanaler för att sedan sänkas ned på stödkonstruktionen. Den nya bron installeras under våren 2020 och den officiella öppningen av detta nya landmärke i hjärtat av huvudstaden är planerad till sommaren 2021.

Kund
Ramboll

Slutkund
Stockholms stad

Huvudentreprenör
Skanska

Utmaning
Hantera rörelser i en bro med stora variationer i tvärsnittshöjd och variabel tvärsnittsgeometri

Tillämpningsområde
Stag för ledade pelare

Lösning 
Expander System

Fördelar 
There till be no play between the struts and the bridge structure

Prenumerera gratis på vårt digitala magasin

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!

More insights and references

Prenumerera gratis på vårt digitala magasin

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!