Bli smart med Superbolt

Superbolt ger den önskade förspänningen i alla kritiska skruvförband, enkelt och exakt. Som en utveckling av den funktionen lanserar Nord-Lock Group en intelligent teknik för övervakning av förspänningen som lyfter våra beprövade Superbolt Multi-Jackbolt Tensioners till nästa nivå: Load-Sensing Tensioner (LST). Därmed kan kunderna enkelt verifiera att deras applikationer är korrekt åtdragna.

Superbolt Multi-Jackbolt Tensioner (MJT) har revolutionerat marknaden för att dra åt stora bultar. I stället för att använda specialverktyg för att uppnå de höga förspänningar som krävs för stora skruvar delar MJT upp ett stort åtdragningsmoment i många små med hjälp av jackbolts som är gängade genom mutterns gods. På så sätt kan installatörerna enkelt montera och demontera MJT med vanliga handverktyg.

smart_superbolt.png”Superbolt MJT är en unik produkt,” säger Steve Busalacchi global produktchef Superbolt Nord-Lock Group. ”Den har löst många problem med skruvdragning, men det finns alltid förbättringar som vi kan göra för att hjälpa kunderna. En sådan är att få en extern indikering av förspänningen.”

Nord-Lock Group använde modern teknik för att bygga in den funktionen i Superbolt MJT utan att krångla till det för kunden. Jo, visst fanns det redan olika sätt att övervaka förspänningen, men de bygger på att kunden måste byta ut sina befintliga bultar eller skruvar, eller i värsta fall köpa ett helt annat system – något som är både dyrt och tidsödande.

 

Mät förspänningen med hjälp av mutterns uttänjning

Nord-Lock Group bedrev en omfattande testverksamhet i sina europeiska teknikcentra i Lyon i Frankrike och St. Gallenkappel i Schweiz för att få fram det mest praktiska sättet att övervaka förspänningen. Då uppstod tanken: Skulle det vara möjligt att korrelera den inneboende flexningen i MJT med den förspänning som uppstår i bulten?

Fenomenet är känt som mutterdilatation och innebär att en cylindrisk kropp expanderar när den utsätts för tryck. Fortsatta tester visade att korrelationen var linjär, vilket innebär att om jackbolts dras åt med dubbla kraften expanderar muttern dubbelt så mycket, vilket är enkelt att mäta.

”Mätvärdena tas från töjningsgivare placerade på strategiska ställen i MJT,” förklarar Pierre Kellner, affärsutvecklare för Smart Products and Services hos Nord-Lock Group. ”Givarna matas med en spänning, och om materialet expanderar ökar resistansen. Om det krymper minskar resistansen. Om mätvärdena kalibreras kan de översättas till kN och därmed mäta förspänningen.”

 

Tillgänglig data när som helst, var som helst

Töjningsgivarna på MJT är anslutna till en trådlös sändare. Därmed kan operatören antingen avläsa förspänningen lokalt på en enhet, t.ex. i samband med installationen, och/eller övervaka den på distans från Nord-Lock Groups portal.

Detta om något är en Industrial Internet Of Things-lösning (IIOT)! IOT-hub och Stream Analytics från Microsoft Azure-plattformen används för att samla in och analysera data. Meddelanden och varningar kan enkelt konfigureras för scenarier som behöver övervakas.

”Den här utvecklingen kommer att vara mycket användbar för kritiska applikationer,” förklarar Busalacchi.

Ta t.ex. kritiska förband med flänspackningar, det är en mycket instabil miljö som kan bryta ned packningen och minska förspänningen. Med övervakning av förspänningen vet du om du måste efterdra skruvarna eller byta ut packningen innan den havererar, vilket besparar dig komplikationer längre fram.”

 

Garanterad sinnesro med varje installation

Tillförlitligheten hos LST ger kunderna den trygga vetskapen att deras Superbolt MJT har uppnått korrekt förspänning. Det ger kunderna sinnesro, och det med rätta. Även om Superbolt i sig innebär mycket noggranna åtdragningsmoment som korrelerar med den önskade förspänningen i MJT, händer det förr eller senare att operatörerna begår misstag.

I och med att serviceteknikerna kan övervaka förspänningen under installationen vet de att de har utfört sitt jobb på rätt sätt. Och anläggningsägaren kan känna sig trygg med att utrustningen kommer att fungera som avsett.

Superbolt LST är ett spännande kliv in i världen av smarta produkter för Nord-Lock Group, som gör det möjligt att uppgradera våra redan framgångsrika produkter med ännu mer praktiska och innovativa lösningar för kunderna. Med flera utvecklingsprojekt på gång kan vi lova att framtiden för skruvdragning kommer att bli smartare än någonsin tidigare.

 

Vad är intelligenta produkter?

Intelligenta produkter innehåller något slags digital enhet som kan samla in uppgifter och skicka dessa till en uppkopplad databas som t.ex. molnet. Dessa uppgifter kan vara spårning av plats, tillståndsövervakning eller feldiagnos. Intelligenta produkter är en del av Internet of Things (IOT), som innebär att vardagliga produkter kan spåras och styras på distans.

Säkra skruvförband

Letar du efter rätt lösning för dina skruvsäkringsbehov?

Få mer än bara produkter Teknisk support Vi hjälper dig gärna Kontakta oss