”En unik teknik håller på att växa fram”

Laurence Claus är hängiven. Med mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med fästelement och som leverantör av delar inom fordonsindustrin på den amerikanska marknaden drivs han av en önskan att dela med sig av sin kunskap. Nu basar han över sitt eget företag och tillhandahåller utbildning och rådgivning om fästelementsrelaterade ämnen för verksamheter i tillverknings- och fordonsindustrin.

Vilka kunskapsluckor kan du se på moderna arbetsplatser när det gäller fästelement?
– I Nordamerika håller en stor del av arbetskraften på att komma upp i åldrarna och många företag har problem med att ersätta kunnig personal. Fler än 10 000 arbetare födda under efterkrigs­tidens babyboom går i pension varje dag i USA. Istället strömmar det in ett stort antal personer födda i slutet av förra millenniet och som ett resultat måste arbetsstyrkan utbildas på nytt.

– Denna millenniegeneration har en helt annan syn på arbete än sina föregångare, de dras mest till arbetsgivare som visar ett intresse för dem. Detta är positivt, men innebär en utmaning för företagen som måste investera i utbildning av den nya personalen.

Kan du berätta om några trender inom tillverknings- och fordonsindustrin?
– Jämfört med Europa har det tagit lång tid för den amerikanska fästelementsbranschen att uppdatera sig. Nu verkar det som att företag här börjar investera på nytt och ta till sig ny kunskap. På senare år har det handlat mycket om lean manufacturing och att öka effektiviteten.

– Idag ligger fokus inom fordonsindustrin på låga vikter. Originaldelstillverkare för bilar övergår alltmer till att konstruera strukturer med blandade material med inriktning på aluminium, kompositmaterial och ultrahöghållfast stål. Dessa material skulle dock inte gå att använda utan att fästelementstekniken tillämpades. Hybrida, icke-traditionella kombinationer som aluminium mot aluminium, aluminium mot stål eller magnesium mot stål blir allt vanligare.

Hur ser utmaningarna ut för slutanvändarna som får kopplingar med flera olika material?
– En unik teknik håller på att växa fram och här ligger de europeiska företagen i framkant. Traditionellt sett brukar bilar svetsas ihop, men när man blandar material fungerar det inte längre. Innovativa företag har introducerat gängformande flödesborrskruvar och friktionssvetsningsteknik för att hantera svårigheterna med multimaterialkopplingar.

Hur viktigt är det att tänka på livscykelkostnader när man väljer fästelement?
– Fordonsindustrin är mycket kostnadsmedveten, men en kund fick lära sig den hårda vägen att priset inte bör vara primärt fokus vid val av leverantör. Deras prisinriktade ”strategi” har lett till två negativa konsekvenser. De drabbades av stor kvalitetsförlust – de sparade pengar kortsiktigt, men deras verksamhet blev lidande på lång sikt. De upptäckte även att leverantörer som tidigare gärna hjälpte dem med teknisk support inte längre kunde stå till tjänst. Detta har påverkat deras verksamhet på ett mycket negativt sätt.

– Jag tror att våra värderingar är på väg att svänga. Fästelement är inte en vanlig slit och släng-artikel och kunder som tidigare inte var villiga att betala ett högre pris för en komponent visar nu större vilja att göra det. De håller på att vakna och se helheten.

FAKTA: Laurence Claus

Titel: President, NNi Training and Consulting, Inc.
Ålder: 49.
Bor: En förort i norra Chicago, Illinois.
Bakgrund: Examen i maskinteknik. Mer än 25 års erfarenhet från fästelementsbranschen och fordonsindustrin. En stor del av sin karriär har han spenderat hos en tillverkare av fästelement till fordon, de sista sex åren som Vice President of Technology and Engineering. Började på NNi för fyra år sedan.
Passion: Familjen. Har fem barn mellan 2 och 10 år. NNi är uppkallat efter hans första tre barn – Noah, Nathan och Issac.

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!