Kolové matice

Společnost Nord-Lock vytvořila originální technologii jištění na principu závěrného klínu, která zajišťuje šroubové spoje, a to i při vystavení silným vibracím a dynamickým zatížením. Není možné, aby se naše výrobky samovolně uvolnily kvůli klínu vytvořenému pod hlavou šroubu a maticí.

Wheel Nuts

The Nord-Lock wheel nut safely secures wheels on both on-road and off-road heavy vehicles, by maintaining high clamping force, even under extreme operating conditions. It is designed for flat-faced steel rims and when assembled correctly, cannot loosen by itself. 

Nord-Lock wheel nuts have been rigorously tested and approved by independent institutes as well as certification authorities. 

 

How it works?

The wheel nut represents a simple and cost effective way to make wheels safe and secure for more productive and efficient operations. Each nut incorporates a pair of captivated washers with cam faces on one side and radial teeth on the other.

When the wheel nut is tightened, the teeth of the Nord-Lock washers grip and lock the mating surfaces, allowing movement only across the cam faces. Any rotation of the wheel nut is blocked by the wedge-effect of the cams.


Advantages

  • Quick and easy to install and remove with hand tools
  • Pre-lubricated
  • High corrosion resistance
  • Reliable locking
  • Reusable (depending on usage environment)


Testing & Certification

Nord-Lock wheel nuts have been rigorously tested and approved by independent institutes as well as certification authorities. The Junker test is the most rigorous method for testing change in clamp load for wheel nuts.

When tested, products are tightened to 200 kN and their clamp load is monitored during 1000 load cycles. The conventional wheel nut rotates and loses most of its initial clamp load in the joint. The Nord-Lock wheel nut safely secures the wheel joint and maintaines the clamp load.

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.