Kolové matice

Kolové matice

Společnost Nord-Lock vytvořila originální technologii jištění na principu závěrného klínu, která zajišťuje šroubové spoje, a to i při vystavení silným vibracím a dynamickým zatížením. Není možné, aby se naše výrobky samovolně uvolnily kvůli klínu vytvořenému pod hlavou šroubu a maticí.

Kolové matice

Kolová matice Nord-Lock bezpečně zajišťuje kola silničních i terénních těžkých vozidel tím, že udržuje vysokou upínací sílu, a to i za extrémních provozních podmínek. Je určena pro ploché ocelové ráfky a při správné montáži nemůže dojít k samovolnému uvolnění.

Kolové matice Nord-Lock prošly přísnými zkouškami a byly schváleny nezávislými institucemi a certifikačními úřady.

 

Jak to funguje?

Kolová matice představuje jednoduchý a nákladově efektivní způsob, jak zajistit bezpečnost a zajištění kol a dosáhnout produktivnějšího a účinnějšího provozu. Každá matice obsahuje dvojici pojistných podložek s vačkovými plochami na jedné straně a radiálními zuby na druhé straně.

Po utažení matice kola se zuby podložky Nord-Lock sevřou a zajistí připevňovací plochy, což umožňuje pohyb pouze přes plochy vaček. Jakékoliv otočení matice kola je blokováno klínovým účinkem vaček.


Výhody

  • Snadná a rychlá montáž a demontáž pomocí ručních nástrojů
  • Předmazané
  • Vysoká odolnost vůči korozi
  • Spolehlivé zamykání
  • Možnost opětovného použití (v závislosti na prostředí používání)


Testování a certifikace

Kolové matice Nord-Lock prošly přísnými zkouškami a byly schváleny nezávislými institucemi a certifikačními úřady. Test Junker je nejpřísnější metodou pro testování změny svěrné síly kolových matic.

Při testování jsou výrobky utaženy na 200 kN a jejich svěrná síla se monitoruje po dobu 1 000 zatěžovacích cyklů. Konvenční kolová matice se otáčí a ztrácí většinu vstupní svěrné síly spoje. Kolová matice Nord-Lock bezpečně zajišťuje kolový spoj a udržuje svěrnou sílu.