Přizpůsobené řešení

Společnost Nord-Lock vytvořila originální technologii jištění na principu závěrného klínu, která zajišťuje šroubové spoje, a to i při vystavení silným vibracím a dynamickým zatížením. Není možné, aby se naše výrobky samovolně uvolnily kvůli klínu vytvořenému pod hlavou šroubu a maticí.

Customized solutions

The Nord-Lock Group is a pioneer in bolt-securing technology and we’re always looking for new challenges to overcome. If you’re experiencing a bolting issue, you can rely on us find the most efficient and cost-effective solution.

Our customized solutions can include special materials, measurements, sizes, coatings or changes in geometry. They can also be developed from pre-designed solutions, combine several technologies or be integrated with design of other parts.

At the Nord-Lock Group, we share our experience, knowledge and creativity to help our clients achieve the outstanding results they require. All Nord-Lock products are manufactured with the highest quality materials and undergo rigorous testing to ensure that they perform to your specifications.

Úspěšné aplikace zákazníků

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.