Originální podložky Nord-Lock

Společnost Nord-Lock vytvořila originální technologii jištění na principu závěrného klínu, která zajišťuje šroubové spoje, a to i při vystavení silným vibracím a dynamickým zatížením. Není možné, aby se naše výrobky samovolně uvolnily kvůli klínu vytvořenému pod hlavou šroubu a maticí.

Wedge-Lock Washers

Nord-Lock wedge-locking washers utilise tension instead of friction in order to secure bolted joints exposed to severe vibration and dynamic loads.

Over the operational life cycle, Nord-Lock washers offer increased operational reliability and lower maintenance costs, while significantly reducing the risks of production stops, accidents and warranty claims.

 

Advantages

  • Quick and easy to install and remove with hand tools
  • Locking function not affected by lubrication
  • High corrosion resistance
  • Reliable locking, even for joints with short clamp length
  • Reusable (depending on usage environment)

SP Washers

Nord-Lock SP washers have the same wedge-locking design as original washers, but with an enlarged outer diameter. This ensures the load is distributed over a larger area, which is gentler for sensitive surfaces. SP washers are ideal for use on large or slotted holes, painted or sensitive areas and soft materials.

Testing & Certification

Nord-Lock wedge-locking washers have been rigorously tested and approved by independent institutes as well as certification authorities.The Junker test is the most rigorous method for testing bolted joints.

During the test, the joint is exposed to transverse movements underneath the bolt head and nut, while clamping force is continuously measured. Nord-Lock washers consistently outperform the competition in this challenging environment.

Úspěšné aplikace zákazníků

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.