Originální podložky Nord-Lock

Originální podložky Nord-Lock

Společnost Nord-Lock vytvořila originální technologii jištění na principu závěrného klínu, která zajišťuje šroubové spoje, a to i při vystavení silným vibracím a dynamickým zatížením. Není možné, aby se naše výrobky samovolně uvolnily kvůli klínu vytvořenému pod hlavou šroubu a maticí.

Podložky se závěrnými klíny

Podložky se závěrnými klíny Nord-Lock využívají napětí namísto tření k zajištění šroubových spojů vystavených silným vibracím a dynamickým zatížením.

Podložky Nord-Lock poskytují během provozního životního cyklu zvýšenou provozní spolehlivost a nižší náklady na údržbu, přičemž významně snižují riziko neplánovaných odstávek, nehod a reklamací.

 

Výhody

  • Snadná a rychlá montáž a demontáž pomocí ručních nástrojů
  • Jistící funkce není ovlivněna mazáním
  • Vysoká odolnost vůči korozi
  • Spolehlivé jištění, dokonce i pro šrouby s krátkou svěrnou délkou
  • Možnost opětovného použití (v závislosti na prostředí používání)

Podložky SP

Podložky Nord-Lock SP mají stejné provedení jištění na principu závěrného klínu jako originální podložky, ale s větším vnějším průměrem. To zajišťuje rozložení zátěže na větší plochu, což je citlivější metoda pro choulostivé povrchy. Podložky SP jsou ideální pro použití na velké nebo štěrbinové otvory, lakované nebo choulostivé plochy a měkké materiály.

Testování a certifikace

Podložky se závěrnými klíny Nod-Lock prošly přísnými zkouškami a byly schváleny nezávislými institucemi a certifikačními úřady. Test Junker je nejpřísnější metodou pro testování šroubov7ch spoj.

Během zkoušky je spoj vystaven příčným pohybům pod hlavou šroubu a matice, přičemž se nepřetržitě měří upínací síla. Podložky Nord-Lock v tomto náročném prostředí trvale překonávají konkurenci.

Úspěšné aplikace zákazníků