Kiilalukitustekniikka

Kiilalukitustekniikka

Nord-Lock valmisti alkuperäisen kiilalukitustekniikan, jolla kiinnitetään ruuviliitoksia, myös ankaralle tärinälle ja dynaamiselle kuormitukselle altistuvia. Pultin kannan ja mutterin alle muodostuvan kiilan ansiosta tuotteemme eivät voi irrota vahingossa.
Nord-Lock wedge-locking technology

Kiilalukitustekniikka

Nord-Lock kiilalukitustekniikka kiinnittää ruuviliitokset kitkan sijasta jännityksellä. Järjestelmä koostuu lukitusaluslevyparista, jonka yhdellä puolella on kiilahammastus ja toisella tartuntahammastus.

Nord-Lock kiilalukittuvat tuotteet lukitsevat kiinnittimen liitoksessa, joka ei saa irrota ankarassakaan tärinässä tai dynaamisessa kuormituksessa. Nord-Lock valikoimaan kuuluvat teräsrakennealuslevyt, pyörämutterit, Combi-aluslevyt ja mukautetut ratkaisut. 

Kiristys

Kiristettäessä pultti tai mutteri, hampaat tarttuvat ja kiinnittävät kontaktipinnat. Koska kiilahammastuksen nousu α on suurempi kuin kierteen nousu β , hammastuksen kiilavaikutus estää pulttia pyörimästä auki.  Nord-Lock kiilalukittuva aluslevy lukittuu paikalleen ja salliin liikkeen vain hammastuksen yli. Kiilahammastuksen vaikutus ehkäisee pultin tai mutterin liikkeen, jos se yrittää pyöriä auki.


Avaaminen

Kun pultti avataan ruuviavaimella, aluslevypari laajenee vastaavaa kierteen nousua enemmän ja päästää pultin nousemaan. Nord-Lock kiilalukittuvat aluslevyt kiinnitttävät pitävästi kiinnittimen pulttiliitoksessa, joka altistuu ankaralle tärinälle tai dynaamiselle kuormitukselle.


Ominaisuudet

 • Vakiosarja saatavana pulttiko’oissa M3–M130
 • Aluslevyt saatavina viidestä eri materiaalista valmistettuina: teräs, ruostumaton teräs, 254 SMO®, INCONEL® / HASTELLOY® ja C-276 INCONEL® 718
 • Aluslevyt saatavina suuremmilla ulkoläpimitoilla (SP-aluslevyt)
 • Luotettavan pulttien kiinnitysratkaisu suurille ja pienille kiristyskuormille

Monitoiminen kiilalukitus

Pulttiliitokset pettävät kahdesta syystä, joko itsestään irtoamalla tai löystymällä. Nord-Lock monitoiminen kiilalukitustekniikka tehoaa molempiin.

Kiilalukitustoiminto ehkäisee itsestään irtoamisen ja jousivaikutus kompensoi löystymisestä johtuvaa esikuormituksen häviötä. Tämä antaa täyden turvallisuuden tilanteissa, joissa kiinnityksen pitävyydestä ei voi tinkiä.

Toimintaperiaate

 1. Kun kiinnitin kiristetään, aluslevyt litistyvät ja hammastus kiinnittää kontaktipinnat.
 2. Koska kiilahammastuksen kulma α on suurempi kuin kierteen nousu β, hammastuksen kiilavaikutus estää kiinnitintä pyörimästä.
 3. Heti kiristämisen jälkeen liitos painuu ja kiinnitin uppoaa pintamateriaaliin.
 4. Aluslevyt taipuvat välittömästi ja jousivaikutus (Fs) toimii vastavoimana pultin löystymisliikkeelle ehkäisten näin liitoksen esikuormituksen häviötä.

Pultissa vaikuttavat useat yhtäaikaiset toiminnot ylläpitämässä esikuormitusta ja ehkäisemässä pultin irtoamista itsestään. Tämä on tehokas ratkaisu tärinään, dynaamiseen kuormitukseen, painumiseen ja relaksaatioon. 


Ominaisuudet

 • Vakiosarja saatavana pulttiko’oissa M6–M20
 • Aluslevyt saatavina teräksisinä
 • Aluslevyt saatavina suuremmilla ulkoläpimitoilla (SP-aluslevyt)
 • Ehkäisee tärinän ja dynaamisen kuormituksen aiheuttamaa pulttien irtoamista sekä kompensoi painumisen ja relaksaation aiheuttamaa esikuormituksen häviötä

Asiakkaiden menestystarinoita