Prosessindustri

Oppetid og effektivt vedlikehold er viktige faktorer i en konkurranseutsatt verden

Prosessindustri er uttrykk vi bruker i forbindelse med all form for håndtering av råvare i forvandlingen til en ferdigvare, enten det er kjemikalier eller klær. Alle produserende virksomheter har behov for en stabil og forutsigbar hverdag for å opprettholde konkurransekraft.

Automatisering og robotisering har lenge vært viktig for norsk industri, produksjonsplanlegging og forebyggende vedlikehold skal ivareta en fabrikks oppetid. En liten driftsstans på en transportlinje kan raskt stoppe hele virksomheten og innebære store konsekvenser.

Uansett forhold og bransjekrav, må utstyr være tilstrekkelig sikret og optimalisert. Nord-Lock Group har løsningene som skal til for at maskineriet går smidigere, enten det er gode løsninger for stabil drift eller raske metoder ved vedlikeholds stanser og revisjoner eller løsninger forhindrer at utstyr bryter sammen.

Kunders suksesshistorier