Olje og gassindustrien

Sikkerheten kommer alltid først

Norsk olje og gassindustri består hovedsakelig av produksjon som foregår i krevende områder med store havdyp, røft klima og store avstander i gigantiske strukturer med avansert teknologi.

Under slike forutsetninger kreves det stor kompetanse og nøyaktighet for å oppnå en sikker, optimal og lønnsom industri. Nord-Lock Group har i en årrekke arbeidet med kompliserte og krevende prosjekter og funnet gode løsninger.

Olje og gassindustrien er viktig for vår velferd og de teknologiske ringvirkningene gir samtidig muligheter til innovasjoner som i dag finnes i flere andre bransjer, eksempelvis i kirurgi.

Nord-Lock Group kan levere både Subsea og Topside løsninger i flere av våre teknologier, eksempelvis Boltight eller Superbolt, eller våre mest kjente sikringsløsninger Nord-Lock. Våre teknologier gir enten raskere tiltrekking av store dimensjoner, nøyaktighet eller vedlikeholdsfrie skrueforbindelser, som gir en trygg hverdag for menneskene som drifter disse komplekse prosessenhetene.

Kunders suksesshistorier

Kunders suksesshistorier