En Vind-Win situation

Utmaningen: vridning och böjning i vindkraftorn

Även om det inte är uppenbart på håll, är vindkrafttorn konstruerade för att vridas och böjas, vilket bidrar till att avlasta de stora krafter som de utsätts för. För ett stort nordamerikansk kraftföretag medförde denna vridning och böjning emellertid haverier i de skruvar som håller uppe gir- och sadeldäcken inne i tornet. 

Det var ett stort problem. Enbart detta företag har ungefär 6 000 torn av denna konstruktion, och tar man samtliga företag finns det nästan 35 000 torn av denna typ i Nordamerika. Tornets OEM-tillverkare föreslog olika åtgärder, varav de flesta gick ut på att använda kraftigare skruvar i däckens L-konsoler. Det var en åtgärd som var både komplex och dyr, och som innebar att underhållspersonalen arbetade i ett dygn eller mer då tornet var avstängt. Ändå fortsatte felen.

Efter att ha brottats med frågan i flera år drog en kreativ tekniker hos kraftföretaget slutsatsen att det inte var skruvarna som var problemet utan konsolerna. Efter att ha kommit fram till att en framgångsrik lösning sannolikt skulle innebära en ledad konsol, skannade han av marknaden för att hitta rätt komponenter. Eftersom det inte verkade finnas några lämpliga lagervaror, kontaktade teknikern den lokala skruvdistributören Fastenal för att försöka hitta tänkbar utrustning som skulle kunna ersätta OEM-konsolen.

 

Lösningen: ett ledat förband från Nord-Lock

Nu följde ingående överläggningar mellan teknikern och Fastenals tekniska experter. De utmynnade i en enkel lösning baserad på ett ledat förband säkrat med Nord-Lock killåsningsbrickor (se figur 1 nedan), som installerades i ett av företagets två vindkraftverk på prov.

Nord-Lock brickor är viktiga, eftersom de hindrar skruvarna i de ledade förbanden att lossna. De håller däcken säkert på plats under drift, något som tidigare metoder hade misslyckats att göra. Den valda konstruktionen tillåter däcken att röra sig något i olika riktningar när tornet böjs och vrids i vinden.

wind_wind-1.jpg

 

Resultatet: Slut med slitage

De 20 nya testkonsolerna undersöktes efter mer än ett års användning i gir- och sadeldäcken under drift. Det fanns inga synliga tecken på slitage. Baserat på dessa positiva resultat tog kraftföretaget och Fastenal med stöd av Nord-Lock Group fram en enkel konsolutbytessats.

Utbytessatsen, som inom kort kommer att vara klar för leverans till vindkraftparker för renoveringsarbete, består av fem ledade förband och tillhörande skruvar med Nord-Lock brickor. De ledade förbanden är inte bara en permanent lösning på problemet, de går också mycket fortare att installera, vilket tar3-4 timmar (att jämföra med ett tidigare minimum på 24 timmar). Lösningen är fördelaktig av flera skäl som personalsäkerhet, underhållskostnader, lönsamhet och återbe talningstid på lång sikt.

wind_wind-2.png

Kund
Ett stort nordamerikanskt kraft- och distrubutionsföretag 

Slutkund
Vindkraftindustrin

Plats
Upp till 35 000 vindturbiner över hela USA och Kanada plus ytterligare globalt 

Applikation
Skruvade huvudkonsoler för gir- och sadeldäck i vindkraftverk i drift

Lösning
Ledat förband som klarar av spänningar och som är säkrade med Nord-Lock killåsningsbrickor. 

Prenumerera gratis på vårt digitala magasin

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!

Mer läsvärt