Nord-Lock killåsning

Nord-Lock killåsningsteknik säkrar skruvförband som utsätt för kraftiga vibrationer och dynamiska belastningar. Du får ett 100% säkert skruvförband som aldrig kommer lossna ofrivilligt tack vare kilen som skapas under skruvskallen och muttern.

Kundcase