Produktion och förädling

Optimerad produktion och minsta möjliga stilleståndstid

Från maten vi äter och kläderna vi har på oss till de färdmedel vi använder och de byggnader vi bor och arbetar i – i stort sett allt vi ser och rör vid varje dag kommer från en produktions- eller förädlingsanläggning. Mängder av olika material och varor produceras och förpackas i fabriker och lagerbyggnader världen över med hjälp av allt mer avancerade och komplicerade maskiner. Automatisering är nyckeln till en snabb och pålitlig process eftersom det är kostnadseffektivt och lönsamt. Processerna planeras därför in i minsta detalj för att säkerställa att inget ska gå fel.

Något som all produktions- och förädlingsutrustning har gemensamt är kravet på att de ständigt ska vara i rörelse. En enda felaktighet eller driftsstörning kan stoppa produktiviteten för hela linjen, och varje minut i ett stillestånd kostar enorma summor. Detta gäller särskilt för skruvförband, slitage eller lossnade skruvar kan innebära stora kostnader. Oavsett förhållanden och krav måste alla montage  vara ordentligt säkrade, men samtidigt ska det gå att utföra regelbundet underhåll på ett effektivt sätt.

I dag används Nord-Lock-koncernens produkter i en mängd maskiner för produktion och förädling världen över. Många kunder har upptäckt produkternas starka låsegenskaper och deras förmåga att utstå extrema förhållanden, och det har lett till färre underhåll och reparationer samt sänkta totalkostnader.

Senaste kundcasen

Läs fler kundcase