Energi

Olika energikällor kräver olika metoder, men driftsäkerheten är alltid viktigast

Energiindustrin: vattenkraft, elkraft, vindkraft och mycket mer

Vi har blivit så beroende av energi och elkraft att det nu är nästan lika viktigt för oss som luft och vatten. I dag genereras energin från ett ökat antal källor. Vi använder råmaterial som kol, naturgas och olja och nyare metoder där naturkrafter nyttjas, exempelvis solen, luften och havet.

I takt med att vårt beroende av elkraft och energi ökar, växer utmaningarna vid utvinningen av energikällorna. Färre naturresurser och kravet på ren, förnyelsebar energi innebär också att vi måste hämta energin från platser som är alltmer isolerade och otillgängliga. Den maskinella utrustningen förväntas stå emot ett växande tryck under extrema förhållanden, och det kräver skruvförband som är tillförlitligare än någonsin.

Hållbara lösningar til Energi

Nord-Lock Groups produkter är speciellt utvecklade för att hjälpa dig att hitta det mest praktiska svaret på dessa utmaningar. Vi kan erbjuda dig många olika skruvsäkringslösningar som är snabba och enkla att montera och som inte behöver kontrolleras eller dras åt regelbundet. Vare sig du arbetar långt ute till havs eller djupt under jorden kan dessa fördelar öka livslängden på din applikation och minimera stopptiderna.

Vi har produkterna för dig

Från Nord-Lock-brickor som klarar de höga temperaturerna på gasplattformar till Typhoon-åtdragare som är speciellt konstruerade för trånga utrymmen som t.ex. vindturbiner – vi har en lösning för varje användningsområde i sektorn. Av den anledningen går det att hitta Nord-Lock Groups produkter i otaliga tillämpningar som vindturbiner, solpaneler, ånggeneratorer, ventiler i vattenkraftverk och strålningsområden med mera.

Kundcase