Gruvdrift & Stenbrytning

Ger näring åt världsekonomin

Gruvdrift och Anrikningsverk

Den industrialiserade världens ekonomi är beroende av jordens råmaterial. Men att utvinna dem är ingen enkel uppgift, eftersom de finns djupt nere i marken, begravda i solitt berg som har legat orört i årtusenden. Gruvor och stenbrott översållas av stora, tunga maskiner byggda enbart för att krossa och borra sig genom det solida berget. Få maskiner utsätts för så krävande förhållanden som dessa extrema belastningar och konstanta vibrationer innebär. För vissa av de här maskinerna är kraftiga vibrationer inte en följd av arbetet – det är just det som är deras arbete.

Gruvbranschen kräver kraftfulla maskiner

För att kunna tillfredsställa världens omättliga hunger efter ädelmetaller och mineraler måste gruvindustrin vara i ständig drift. Men hur starka och hållbara maskinerna än är, kan det ofta vara de små skruvförbanden som ger efter först. Det kan skapa många praktiska och ekonomiska problem. Gruvutrustningen får helt enkelt inte gå sönder eftersom varje minuts stillestånd kostar pengar.

Nord-Lock säkrar mot onödig stilleståndstid i processindustrin

Nord-Lock Group ser till att hitta de lämpligaste lösningarna på dina mest krävande skruvförbandsutmaningar, och vi kan säkra allt från verktyg till de mest kritiska och utsatta förbanden. Vårt patenterade Expander ledaxlar säkerställer att dina maskiner aldrig behöver stå stilla många timmar för reparation av ledslitage, och våra Nord-Lock-hjulmuttrar undanröjer risken för att hjulen lossnar på tunga fordon. Vilka skruvförbandsutmaningar du än står inför så använder vi vår tekniska expertis för att lösa det.

Kundcase