Skogsbruk och Jordbruk

Produktivitet över vidsträckta fält och i djupa skogar

Lantbruk - en viktig industri

Skogsbruk och jordbruk är en av de allra första näringsgrenarna. Långt innan fabrikstillverkning, konstruktion och ingenjörsvetenskap uppfanns, högg människan träd och skördade grödor. Trots att industrin sedan dess har blivit omkörd av många andra, utgör den fortfarande en central del av näringsliv och samhälle. De grundläggande principerna är desamma som förr – hugga ned träd, plöja fält och skörda grödor.

Naturbruk med ökad produktivitet

Det som har förändrats är tekniken som hela tiden blir bättre, mer avancerad och mer kraftfull. Den gamla föreställningen om hårt arbetande bönder och skogsarbetare som slet med sina bara händer har för länge sedan förpassats till historien, och dagens bondgårdar och skogsbruk fungerar mer som fabriker. Liksom i alla maskiner är material och skruvsäkringslösningar grundläggande för produktiviteten.

Nord-Lock Groups produkter är konstruerade för att begränsa stilleståndstiden, och det är därför som vi tillverkar den enda ledaxeln i världen som eliminerar ledslitage för gott. I de fall då det krävs montering och byte ser vi till att det kan ske snabbt och enkelt med handverktyg. Oavsett om det handlar om traktormotorer, flistuggar eller bevattningssystem har mängder av kunder världen över hjälp av Nord-Lock Groups produkter för att hålla sina verksamheter produktiva.

Kundcase