Nord-Locks originalbricka

Med Nord-Locks brickor säkras skruvförband med förspänning istället för friktion. Brickorna är en högkvalitativ produkt med dokumenterad framgång inom många branscher över hela världen.

Nord-Lock-brickor har genomgått rigorösa tester och godkänts av oberoende institut och certifieringsorgan. Nord-Lock-brickor används inom många olika branscher, till exempel energi, transport, offshore, gruvdrift och stenbrytning, byggnader och brokonstruktion, produktion och förädling, skeppsbygge, skogs- och lantbruk, tunga fordon och militär. Våra brickor är godkända enligt flera industristandarder och har designats in i många utsatta produkter från  ledande internationella företag. Under en applikations livscykel ger Nord-Lock-brickor ökad driftsäkerhet och lägre underhållskostnader samtidigt som risken för produktionsstopp, olyckor och garantikrav minskas avsevärt.

2011 började vi lasermärka våra produkter med Nord-Locks varumärke, kontrollnummer och en typkod för ökad spårbarhet och enklare verifiering. Läs mer under Kopior kan stå dig dyrt.

Om du vill testa och utvärdera Nord-Lockbrickor för just din tillämpning kan du kontakta din lokala återförsäljare för Nord-Lock via Kontakta oss-sidan.

Senaste kundcasen

Läs fler kundcase