Fullt förtroende för Expander från första installationen

Det svenska företaget Maskinia är generalagent för några av världens ledande maskintillverkare. Även om maskinerna är av välkänt märke och högsta kvalitet, börjar lederna slitas efter hand. Ju tyngre drift, desto snabbare slits maskinen.

– Vi vet av erfarenhet att maskinernas leder förr eller senare börjar lossna och glida, säger en anställd vid Maskinia. Företaget bestämde sig för att satsa på Expander-systemet. Lösningen är känd som det mest pålitliga, hållbara och kostnadseffektiva alternativet för att minska slitaget på lederna och eliminera behovet av arborrning.

Nu ersätter Maskinia den ursprungliga axeln med Expander-ledbulten redan från början. – Det lönar sig, säger medarbetaren. Expander-systemet installeras direkt i det befintliga fästet utan dyr svetsning och arborrning.

Bulten är anpassad till slitmönstret och låser systemet i infästningarna. Den korta installationstiden och utökade livslängden för maskinerna är ytterligare fördelar med att använda Expander.