Technologie Superbolt

Technologie Superbolt

Předepínací systém Superbolt byl revolučně prvním systémem předepínání šroubů a matic pomocí technologie s vícešroubovými předepínacími prvky. Od té doby se naše technologie osvědčila v desítkách tisíc úspěšných instalací a i nadále vyvíjíme množství řešení pro zdolání výzev v oblasti další generace šroubových spojů.

Vícešroubové předepínací prvky

Vícešroubové předepínací prvky (MJT) Superbolt zdolávají vysoké požadavky při vytváření předpětí a umožňují snížit a zvládnout utahovací moment pomocí odtahovacích šroubů „jackbolts“ se závitem vedoucím skrz těla matice.

 

Jak to funguje?

 1. Utahováním odtahovacích šroubů „jackbolts“ se vytváří velká (axiální) síla, která směřuje proti vytvrzené podložce.
 2. Zatížení se přenáší ručně skrze tělo matice umístěné na hlavním závitu.
 3. K přenesení síly se používá kalená podložka, která zároveň chrání plochu příruby.
 4. Tahová (axiální) síla většího množství odtahovacích šroubů „jackbolts“ a protilehlá reakční síla hlavy hlavního šroubu vytváří silnou upínací sílu na přírubě.
 5. Tahová (axiální) síla od odtahovacího šroubu „jackbolt“ vytváří v hlavním šroubu stejně silnou reakční sílu.

 

Výhody

 • Vzniká obrovská upínací síla
 • Postačuje malý točivý moment - potřebujete pouze ruční nářadí
 • Bezpečná metoda pro montážní pracovníky
 • Snadná montáž i demontáž
 • Utahování šroubů / svorníků pouze za použití napětí
 • Flexibilita předepínacího prvku zvyšuje pružnost šroubů / svorníků a vytváří lepší šroubový spoj
 • Vhodnost do stísněných prostorů
 • Zajišťuje rovnoměrné napětí mezi svorníky
 • Přesnost do 10 % předepsaného napětí šroubu

Šrouby s rozpěrným pouzdrem pro pevné spojky

Rozpěrné šrouby Superbolt jsou namontovány přesně do otvoru díky radiálnímu roztažení kuželovitého otvoru.

Záměrem je, aby přesná radiální síla v kombinaci se známým axiálním upínacím zatížením zajistila úplnou ochranu před sklouznutím spojky, a tím zabránila poškození šroubu a otvoru při následné demontáži. 

Rozpěrné šrouby mohou být namontovány dodatečně, a mohou tak spolehlivě a hospodárně nahradit tradiční interferenční či silou namontované šrouby.

Jak to funguje?

Vytažením kuželového těla šroubu skrz kuželovitý otvor dojde k rozevření pouzdra tak, aby úplně vyplnilo spojovací otvor, čímž vznikne přesně namontovaný šroub.

 

Výhody

 • Přesně lícovaný šroub s radiálním roztažením
 • Bezpečná, spolehlivá a snadná montáž i demontáž
 • Bez posuvů spojky
 • Bez poškození otvorů a bez potřeby opětovného lícování
 • Balíček pro snadnou dodatečnou montáž (retrofit)
 • Kompaktní, ergonomické nářadí
 • Přesné plánování údržby

Úspěšné aplikace zákazníků