Technologie Superbolt

Technologie Superbolt

Předepínací systém Superbolt byl revolučně prvním systémem předepínání šroubů a matic pomocí technologie s vícešroubovými předepínacími prvky. Od té doby se naše technologie osvědčila v desítkách tisíc úspěšných instalací a i nadále vyvíjíme množství řešení pro zdolání výzev v oblasti další generace šroubových spojů.

Kvalita

Prvotřídní průmyslová výroba

Společnost Nord-Lock Group a její výrobní závody Superbolt investovaly značné prostředky do do prvotřídních postup CNC obrábění. Naše obráběcí kapacita umožňuje rychlý dodávku standardních a speciálních vícešroubových předepínacích prvk a dalších souvisejících šroubových výrobků.

Většina standardních výrobků je dostupných přímo ze skladu nebo v krátké době. Navíc naši technici a zaměstnanci ve výrobě za desítky let získali znalosti a prošli školeními v oblasti výroby několika nejlepších závitových komponent a výrobků na světě.

Kvalita a sledovatelnost

V průběhu let jsme věnovali zvláštní pozornost vývoji a zavádění našich systémů jakosti s cílem pracovat ve vysoce důležitých a náročných odvětvích. Kontrola jakosti včetně měření závitů a měřicích systémů měření je standardním provozním postupem. Vícešroubové předepínací matice a šrouby jsou označeny, aby byla zajištěna úplná zpětná sledovatelnost.

Příklad informací na označení dílů
SUPERBOLT
Katalogové číslo: MT-M36x4
Číslo šarže: 7 900
max. Zatížení 457 kN
Kód materiálu CrM

Poznámka: Informace se mohou lišit. Vlastní označení na vyžádání.

´

Úspěšné aplikace zákazníků