Stiger uppåt

Utmaningen
Sensenich har tillverkat propellrar för luftfartyg sedan 1932, och i och med att industrin har växt och utvecklats har företaget fortsatt att ta fram nya propellrar för att matcha efterfrågan. Fästpunkten mellan propeller och luftfartyg är naturligtvis en kritisk koppling, och därför hålls regelbundet obligatoriska säkerhetsinspektioner. I många år använde Sensenich säkerhetstråd för att säkra alla skruvförband, men eftersom säkerhetstråden är svår att ta bort och sätta dit igen har inspektionerna alltid tagit väldigt lång tid.

Lösningen
2006 bestämde sig Sensenich för att använda Nord-Lock-brickor vid monteringen av sina propellrar på experimentklassade luftfartyg. Eftersom brickorna snabbt och enkelt kan demonteras och monteras tillbaka hoppades man att detta skulle vara en tidssparande åtgärd och bidra till en förbättrad produkt för kunderna.

Resultatet
Sensenich har upptäckt att möjligheten att frångå säkerhetstråd är ett koncept som många kunder är ivriga att anamma. Tack vare att Nord-Locks brickor är så enkla att använda har underhåll och inspektioner blivit mycket mindre tidskrävande, vilket i sin tur leder till mer flygtid.

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!