Vilket lyft!

NÄR ENORMA 35-tonscontainrar ska manövreras på plats i världens stora hamnar är det av avgörande betydelse att utrustningen fungerar som den ska. De gigantiska kranarna måste klara stora påfrestningar med exakt precision. Det är därför Nord-Lock och lyftoktillverkaren Bromma är det perfekta paret. De kvalitetslösningar Nord-Lock erbjuder Sverige-baserade Bromma hjälper företaget att behålla sin dominerande position på marknaden och att sälja fler spridarok än alla sina konkurrenter tillsammans.

Spridaroken kopplas på kranarna för att lyfta tunga laster, och Bromma har levererat sådana till mer än 500 terminaler i mer än 90 länder på 6 kontinenter. De finns nu i inte mindre än 97 av världens 100 största hamnar. Mer än 9 000 är verksamma idag.

Säkerheten är av avgörande betydelse i sådana här hårda och krävande förhållanden. Enorma laster innebär ofantliga påfrestningar på spridaroken, som arbetar på höga höjder. Hundratals Nord-Lock-brickor används i kritiska skruvförband på alla Brommas spridarok för att säkerställa att containrarna kan förflyttas på ett säkert sätt från fartyg till land.

Att Nord-Locks brickor är så säkra och enkla att använda stärker Brommas goda rykte om att tillhandahålla spridarok med överlägsen kvalitet och driftsäkerhet. Brickorna får spridaroken att prestera på topp år efter år trots det hårda hamnarbetet.dockside service. 

Produkt: STS45E separerande twin-lift spridarok
Vikt: 11,7 ton
Lyftkapacitet: 51 ton
Längd: 6.06 meter
Kund: Bromma

More insights and references

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!