Technologie jištění na principu závěrného klínu

Technologie jištění na principu závěrného klínu

Společnost Nord-Lock vytvořila originální technologii jištění na principu závěrného klínu, která zajišťuje šroubové spoje, a to i při vystavení silným vibracím a dynamickým zatížením. Není možné, aby se naše výrobky samovolně uvolnily kvůli klínu vytvořenému pod hlavou šroubu a maticí.
Nord-Lock wedge-locking technology

Technologie jištění na principu závěrného klínu

Technologie jištění na principu závěrného klínu Nord-Lock zajišťuje šroubové spoje na základě napětí namísto tření. Tento systém obsahuje jeden pár pojistných podložek s vačkovými plochami na jedné straně a radiálními zuby na druhé straně.

Výrobky Nord-Lock s jištěním na principu závěrného klínu zajišťují spojovací prvek do šroubového spoje, jenž se neuvolní ani pokud je vystaven extrémním vibracím nebo dynamickým zatížením. Řada Nord-Lock zahrnuje ocelové konstrukční podložky, kolové matice, podložky pro kombinované šrouby a vlastní řešení. 

Utahování

Když je šroub/matice utažena, zuby se sevřou a dosednou na styčné plochy. Jelikož je úhel α váčky větší než rozteč závitů β, klínový účinek vačky zabraňuje uvolnění šroubu.  Podložka se závěrnými klíny Nord-Lock je zajištěna na svém místě a umožňuje pohyb přes po ploše vaček. Jakýkoli pokus šroubu/matice o volné otočení je blokován klínovým účinkem vaček.


Povolování

Při povolování šroubu pomocí klíče, se dvojice podložek rozšiřuje o více než odpovídající rozteč závitu, čímž se šroub/matice zvedne. Pojistné podložky Nord-Lock na principu závěrného klínu pevně zajistí spojovací prvek do spoje, který je vystaven jakýmkoliv vibracím nebo dynamickým zatížením.


Vlastnosti

 • Standardní rozsah dostupný pro velikosti šroubů M3 - M130
 • Podložky jsou k dispozici v pěti různých materiálech - ocel, nerez, 254 SMO®, INCONEL® / HASTELLOY® a C-276 INCONEL® 718
 • Podložky jsou k dispozici s větším vnějším průměrem (SP podložky)
 • Spolehlivý systém jištění šroubových spojů při vysokých a nízkých svěrných silách

Multifunkční jištění na principu závěrného klínu

Šroubové spoje selhávají ze dvou důvodů - vlivem samovolného povolování a uvolňování šroubů. Multifunkční technologie jištění na principu závěrného klínu Nord-Lock řeší obojí.

Klínový účinek zabraňuje samovolnému povolování šroubu, zatímco pružinový účinek kompenzuje ztrátu předpětí způsobenou uvolněním - což poskytuje úplnou ochranu pro tyto situace, kde si nelze dovolit žádné selhání.

Jak to funguje?

 1. Po utažení spojovacího prvku se podložky vyrovnají a zuby se dotýkají styčných ploch
 2. Jelikož je úhel α váčky větší než rozteč závitů β, účinek jištění na principu závěrného klínu zabraňuje jakémukoliv pootočení spojovacího prvku
 3. Ihned po utažení se spoj sesedne a spojovací prvek zapadne do svrchního materiálu
 4. Podložky se okamžitě oddálí a pružinový účinek (Fs) začne působit proti uvolňujícímu pohybu šroubu, což brání ztrátě předpětí spoje

Všechny tyto funkce nepřetržitě působí na šroubový spoj, čímž udržují předpětí a brání samovolnému povolení šroubu. Slouží jako účinné řešení proti vibracím, dynamickému zatížení, sesedání a uvolňování. 


Vlastnosti

 • Standardní rozsah dostupný pro velikosti šroubů M6 - M20
 • Jsou dostupné ocelové podložky
 • Podložky jsou k dispozici s větším vnějším průměrem (SP podložky)
 • Zabraňuje povolování šroubů, jež je způsobeno vibracemi a dynamickou zátěží a kompenzuje ztrátu předpětí v důsledku sesednutí a uvolnění

Úspěšné aplikace zákazníků