Nord-Lock låsbrickor med killåsningsteknik säkrar skruvförband som utsätts för kraftiga vibrationer och dynamiska belastningar. Du får ett säkert skruvförband som inte kommer lossna ofrivilligt tack vare kilen som skapas under skruvskallen och muttern.

Kvalitet och spårbarhet

Nord-Lock brickor är en förstklassig produkt med dokumenterade framgångar i många branscher. Våra produkter är godkända enligt flera industristandarder och specificerade av otaliga internationella företag.

Certifikat

  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) 
  • DNV (Det Norske Veritas) 
  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt) 
  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) 
  • CE marking

Quality & Environmental Assurances

  • SS-ISO 9001 
  • SS-ISO 14001 
  • Licenserad av Dörken att utföra Delta Protekt® ytbeläggning internt 
  • Överensstämmer med RoHs, ELV och REACH 
  • Full spårbarhet 

Lasermärkning 

Alla Nord-Lock brickor är lasermärkta med Nord-Locks varumärke, kontrollnummer och en typkod. Det är för att säkerställa att alla våra kunder får original Nord-Lock brickor och för att ge full spårbarhet.

Kundcase