Nord-Lock killåsning

Nord-Lock killåsning

Nord-Lock låsbrickor med killåsningsteknik säkrar skruvförband som utsätts för kraftiga vibrationer och dynamiska belastningar. Du får ett säkert skruvförband som inte kommer lossna ofrivilligt tack vare kilen som skapas under skruvskallen och muttern.

Nord-Lock wedge-locking technology

Nord-Locks Killåsningsteknik

Nord-Locks killåsningsteknik säkrar skruvförband med förspänning istället för friktion. Systemet består av ett par låsbrickor med kammar på ena sidan och radiella tänder på motsatt sida.

Nord-Locks killåsningsprodukter säkrar fästelementen i ett förband så att de inte lossnar, även när de utsätts för extrema vibrationer eller dynamiska laster. Nord-Lock sortimentet omfattar original låsbrickor, stålkonstruktionsbrickor, hjulmuttrar, kombiskruvbrickor och skräddarsydda lösningar. 

Åtdragning

När skruven och/eller muttern dras åt greppar tänderna tag i anliggningsytorna och låser dem. Eftersom kamvinkeln α är större än gängstigningen β skapas en killåsningseffekt med hjälp av kammarna, vilket förhindrar att skruven roterar och lossnar.  Nord-Locks killåsningsbrickor låses fast och tillåter endast rörelser över kammarna. Varje ansats från skruven eller muttern att rotera loss blockeras av kammarnas kileffekt.


Lossning

När en skruv lossas med en nyckel expanderar brickparet mer än motsvarande gängstigning, vilket tillåter skruven eller muttern att släppa. Nord-Locks killåsningsbrickor låser positivt fästelementet i ett förband som utsätts för något slags vibration eller dynamisk belastning.


Egenskaper

 • Standardsortimentet består av skruvstorlekarna M3 - M130
 • Brickor finns i fem olika material: stål, rostfritt stål, 254 SMO®, ALLOY C-276 och ALLOY 718
 • Brickorna finns med större ytterdiameter (SP-brickor)
 • Tillförlitligt skruvlåsningssystem vid höga och låga klämkrafter

Multifunktionell killåsning

Skruvförband kollapsar av två skäl: spontan skruvlossning eller avmattning. Nord-Locks multifunktionella killåsningsteknik motverkar båda.

Killåsningseffekten förhindrar spontan skruvlossning, medan fjädringseffekten kompenserar för förlorad förspänning på grund av avmattning. Det ger dig total säkerhet i situationer då det inte finns utrymme för några kompromisser.

Så här fungerar det

 1. När fästelementet dras åt kläms brickorna ihop och de radiella tänderna griper tag i kontaktytorna
 2. Eftersom kamvinkeln α är större än gängstigningen β skapas en killåsningseffekt som förhindrar att fästelementet roterar
 3. Direkt efter åtdragningen sätter sig förbandet och fästelementet sjunker in i ytmaterialet
 4. Brickorna böjs omedelbart ut. Fjädereffekten (Fs) motverkar avmattningsrörelsen i skruven och förhindrar därmed att förspänningen minskar i förbandet

Dessa multipla funktioner verkar hela tiden på skruvförbandet för att upprätthålla förspänningen och förhindra spontan skruvlossning. Det fungerar därmed som en effektiv lösning för vibrationer, dynamiska laster och relaxation. 


Egenskaper

 • Standardsortimentet består av skruvstorlekarna M6 - M20
 • Brickor finns i stål
 • Brickorna finns med större ytterdiameter (SP-brickor)
 • Förhindrar skruvlossning orsakad av vibrationer och dynamiska laster och kompenserar för förlust av förspänning på grund av sättning och relaxation

Kundcase