Originální podložky Nord-Lock

Společnost Nord-Lock vytvořila originální technologii jištění na principu závěrného klínu, která zajišťuje šroubové spoje, a to i při vystavení silným vibracím a dynamickým zatížením. Není možné, aby se naše výrobky samovolně uvolnily kvůli klínu vytvořenému pod hlavou šroubu a maticí.

Průvodce spojovacími prvky

Nord-Lock_Joint-Guide_Washer_Tapped-Holes.jpg

Slepé otvory
Podložky Nord-Lock bezpečně zajišťují šroub na spojovaném materiálu.

Zahloubené otvory
Vnější průměr standardních podložek Nord-Lock je konstruován pro zahloubené otvory podle DIN 974, tzn. že se podložky hodí pod hlavu standardních šroubů.

Průchozí otvory
Tak jako u všech samojistných podložek, průchozí otvory vyžadují dva páry podložek Nord-Lock. Jeden pár pro zajištění šroubu a druhý pár pro zajištění matice. Před utažením otáčejte oba spojovací prvky tak, aby se klíny na obou párech podložek uzavřely a minimalizovalo se sesednutí. Při utahování šroubu matici pevně zajišťujte.

Závrtné šrouby
Podložky Nord-Lock bezpečně zajišťují matici na závrtných šroubech, takže nepotřebujete lepidlo.

Aplikace s velkými/drážkovými otvory nebo měkkými podkladovými povrchy
Pro optimalizaci rozložení zatížení u aplikací s velkými/drážkovými otvory nebo s měkkým podkladovým povrchem použijte přírubovou matici/přírubový šroub spolu s podložkami Nord-Lock „SP“ se zvětšeným vnějším průměrem.

Konstrukce, u nichž se podložky Nord-Lock nedoporučují

  • Styčné plochy, které nejsou zajištěny proti otočení (viz obrázek vlevo)
  • Styčné plochy tvrdší než podložky
  • Velmi měkké styčné plochy, např. dřevo, plasty
  • Aplikace s extrémně velkým sesednutím
  • Spoje bez předpětí


Tvrdost podložek

Pro zajištění jedinečné mechanické zajišťovací funkce podložek Nord-Lock, musí být tvrdost spojovaných povrchů nižší než tvrdost podložek Nord-Lock.


Typ podložky Velikost Povrchová úprava se zinkovými lamelami
flZnnc – 600
Bez povrchové úpravy
Ocelové podložky
(prokalené)
NL3 – NL130
NL45 – NL130
≥ 465 HV1
≥ 465 HV1
 
Podložky z nerezové oceli
(povrchově kalené)
NL3 ss – NL80 ss   ≥ 520 HV0,05
podložky 254®SMO     ≥ 600 HV0,05

Úspěšné aplikace zákazníků

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.