Mocné kruhy

Kruhová zakládací zařízení sypkého materiálu poskytují vysokou skladovací kapacitu na malé ploše. Otočný shrnovač s dvojitým řetězem a korečky v provedení odolném proti opotřebení zajišťuje následný odběr skládkovaného materiálu.

Konstrukčním prvkem zásadního významu je horizontální vedení korečků pomocí centrálně umístěných vodících kladek přišroubovaných ke shrnovacímu zařízení. Spoje tohoto zařízení jsou vystaveny vibracím, které mohou způsobovat problémy. Německá společnost Schade Lagertechnik vyřešila tento problém u kruhového zakládacího velkostroje na hnědé uhlí ve Spojených státech použitím samojistných klínových podložek Nord-Lock.

Pan inženýr Klaus Lechte z oddělení Zpracování technických zakázek společnosti Schade Lagertechnik vysvětluje důvod vibrací na výložníku shrnovacího zařízení: „Používáme systém řetězů, jejichž spoje se pohybují po řetězových kolech. Tímto systémem vytvořený efekt mnohoúhelníku způsobuje tažné a tlačné napínání, které je zodpovědné za část vibrací, jimž je zařízení vystaveno.“

Společnost Schade Lagertechnik tedy potřebovala šroubové spoje odolné proti povolení, aby centrální vodící kladky byly spolehlivě zajištěny. Společnost Nord-Lock dodala klínové samojistné podložky se zvětšeným vnějším průměrem, díky nimž jsou spoje systému zcela spolehlivě zajištěny. Díky použití systému Nord-Lock již není třeba zajišťovat matice svářením ani vystavovat zařízení vysokému předpětí, které může vést k plastickým deformacím. Nord-Lock nabízí výhodu výrazně nižších utahovacích momentů.

Zákazník: SCHADE Lagertechnik GmbH
Zařízení: Kruhové zakládací zařízení na hnědé uhlí
Délka výložníku: cca 41 m
Výška: cca 40 m
Průměr: cca 95 m
Zakládání/odebírání materiálu: 2 200 t hnědého uhlí / hod

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.