Kovací a jiné lisy

Výrobní závody všude na světě spoléhají při výrobě rozličných dílů na různé druhy lisů. Aby bylo možné tyto těžkotonážní stroje udržovat v provozuschopném stavu, je třeba věnovat pozornost jejich šroubovým spojům.

Kování dílů, lisování součástí do formy, tvarování dílů – to jsou činnosti, které velké lisy každodenně vykonávají, a činí tak rychle a efektivně. S tím, jak neustále rostou rozměry používaných lisů, stávají se nároky na šroubové spoje extrémními.  V mnoha případech je použití vícešroubových předepínacích prvků Superbolt jediným možným řešením, které se na dnešním trhu nabízí.

Existuje široká škála provedení lisů, včetně mechanických lisů poháněných setrvačníkem. Nejrozšířenějším typem je však praxí prověřený hydraulický lis. Také hydraulický lis má celou řadu variant, přičemž nejtypičtější z nich má čtyři nebo i více velkých sloupů opatřených závitem, které jsou jeho hlavním konstrukčním prvkem. Ať již se jedná o kterýkoli typ lisu – u všech dochází k vyvíjení pracovní zátěže, které musejí hlavní sloupy odolávat. Tradiční matice na koncích sloupů se utahují mnoha různými způsoby včetně použití hydraulických matic nebo metod na principu nahřívání. U lisů s těžkou tonáží vznikají velké zátěže a jejich sloupy musejí být velmi masivní. Pomocí vícešroubových předepínacích prvků Superbolt je možné utahovat jakýkoli průměr sloupu pomocí prostých nástrojů a cena těchto předepínacích prvků může být často nižší než cena velkých náhradních matic. Předepínací prvky Superbolt byly aplikovány na šrouby sloupů lisů s rozměry až do 40 palců (101,6 cm) průměru závitu (50 000 tunový kovací lis).

Zdaleka nejtypičtějšími zařízeními, na kterých jsou užívány předepínací prvky Superbolt, jsou kovací lisy. Avšak užívají se také na lisech pro odlévání, lisování do formy, tvarování, lisování vstřikováním, tažení protlačováním a na speciálních lisech různých průmyslových odvětví, jako jsou například lisy na dřevotřísku, papírovou drť, pryž a také na velkých lisech pro úpravu vody v průmyslových prádelnách.  Možností užití na lisech je nepřeberně a dobrou zprávou je, že Skupina Nord-Lock má bezpečné a spolehlivé řešení šroubových spojů právě pro vaše konkrétní potřeby!

Odkazy:

Nejnovější zákaznické případy

Čtěte další zákaznické případy