Matice Flexnut

Matice Flexnut

Předepínací systém Superbolt byl revolučně prvním systémem předepínání šroubů a matic pomocí technologie s vícešroubovými předepínacími prvky. Od té doby se naše technologie osvědčila v desítkách tisíc úspěšných instalací a i nadále vyvíjíme množství řešení pro zdolání výzev v oblasti další generace šroubových spojů.

Matice Flexnut

Matice Flexnut jsou vyvinuty speciálně pro aplikace na průchozí otvory. Jejich reaktivní design rozkládá zátěž šroubu na více závitů, dodává spoji elasticitu a brání koncentraci tlaku v prvních několika závitech.

Tím pomáhá zmírnit koncentraci tlaku a prodloužit únavovou životnost šroubu. Vzhledem k tomu, že matice Flexnut jsou reakční matice určené k užití na straně protilehlé vůči našim předepínacím prvkům, nejsou nikdy přímo utahovány pro účely dosažení předpětí.

Standardní řady

Matice typu Flexnut Technické údaje
SX8
standardní matice Flexnut
  • Velikosti: M20 - M160 (3/4″ - 6″)
  • Přibližné předpětí šroubu záleží na velikosti: 450 až 700 N/mm2 (60 až 100 ksi)
  • Teplotní rozmezí: -10 až 250 °C (0 až 500 °F)

SX12
vysokopevnostní matice Flexnut

  • Velikosti:: M20 - M160 (3/4″ - 6″)
  • Přibližné předpětí šroubu záleží na velikosti: 500 až 900 N/mm2 (70 až 130 ksi)
  • Teplotní rozmezí: -10 až 250 °C (0 až 500 °F)

 

Výhody

  • Pod zátěží zajišťuje rovnoměrné rozložení sil na závit šroubu/svorníku
  • Dodává spoji elasticitu
  • Zvyšuje únavovou životnost šroubu / svorníku

Úspěšné aplikace zákazníků