Matice Flexnut

Matice Flexnut

Předepínací systém Superbolt byl revolučně prvním systémem předepínání šroubů a matic pomocí technologie s vícešroubovými předepínacími prvky. Od té doby se naše technologie osvědčila v desítkách tisíc úspěšných instalací a i nadále vyvíjíme množství řešení pro zdolání výzev v oblasti další generace šroubových spojů.

Matice Flexnut

Matice Flexnut jsou vyvinuty speciálně pro aplikace na průchozí otvory. Jejich reaktivní design rozkládá zátěž šroubu na více závitů, dodává spoji elasticitu a brání koncentraci tlaku v prvních několika závitech.

Tím pomáhá zmírnit koncentraci tlaku a prodloužit únavovou životnost šroubu. Vzhledem k tomu, že matice Flexnut jsou reakční matice určené k užití na straně protilehlé vůči našim předepínacím prvkům, nejsou nikdy přímo utahovány pro účely dosažení předpětí.

Standardní řady

Matice typu Flexnut Technické údaje
SX8
standardní matice Flexnut
  • Velikosti: M20 - M160 (3/4″ - 6″)
  • Přibližné předpětí šroubu záleží na velikosti: 450 až 700 N/mm2 (60 až 100 ksi)
  • Teplotní rozmezí: -10 až 250 °C (0 až 500 °F)

SX12
vysokopevnostní matice Flexnut

  • Velikosti:: M20 - M160 (3/4″ - 6″)
  • Přibližné předpětí šroubu záleží na velikosti: 500 až 900 N/mm2 (70 až 130 ksi)
  • Teplotní rozmezí: -10 až 250 °C (0 až 500 °F)

 

Výhody

  • Pod zátěží zajišťuje rovnoměrné rozložení sil na závit šroubu/svorníku
  • Dodává spoji elasticitu
  • Zvyšuje únavovou životnost šroubu / svorníku

Request a Quote

Fill out the form below to receive additional product information or to contact an engineering expert.

To read more on how we handle your contact details please see our Privacy Notice.

Thank you! Our experts will be in contact with you shortly.

Úspěšné aplikace zákazníků