Stavitelství

Stavitelství

Budovy a mosty musí obstát ve zkoušce času, a proto je nutné použít ty správné materiály

Používáme je každý den, avšak jen málokdo se zastaví, aby ocenil péči, odbornost a plánování, které byly do budov, mostů a veřejné infrastruktury vloženy. Architekti, stavební inženýři, instalatéři a elektrikáři, to jsou jen některé z mnoha profesí, jejichž odborné znalosti je potřeba spojit. A to je jen personální stránka věci. Je potřeba také vybavení a materiály, to vše musí zajistit, aby staveniště bylo bezpečné, produktivita vysoká a konečný výsledek pevný a odolný. Životně důležité je během celého procesu jištění šroubových spojů.

Staveniště se hemží výkonnými stroji, jako jsou bagry, rypadla, jeřáby a vrtací stroje, které jsou vystaveny vibracím a dynamickým zatížením. Po celou životnost dokončené konstrukce, a předpokládaná životnost se často počítá na staletí, jsou nezbytné také perfektně se pohybující mechanické části a jištění šroubových spojů. Vysoké mrakodrapy, dlouhé mosty či tunely vedoucí hluboko pod zemí, ve všech těchto objektech se nachází bezpočet spojů, k nimž je přístup obtížný, avšak jejichž pevnost a zajištění je pro bezpečnost a funkčnost konstrukce zcela zásadní. Dokonce i ty největší a nejpevnější konstrukce mohou být ohroženy těmi nejmenšími spoji.

Pro investice do infrastruktury s předpokládanou dlouhou životností nabízí společnost Nord-Lock Group bezpečné a trvalé provádění šroubových spojů. A navíc máme, jako inovativní leader v oblasti jištění šroubových spojů, technické dovednosti potřebné k dosažení inovativních řešení v konstrukčním návrhu. Ať potřebujete antivibrační podložky pro šroubové spoje do míst ohrožených zemětřesením, vícešroubové předepínací prvky ke snadnému vztyčení konstrukčních spojů, nebo systémy otočných čepů se zamezením opotřebení nosných ok otočných spojů ve Vašem strojním zařízení – společnost Nord-Lock Group má pro Vás perfektní řešení.