Různé

Různé

Poskytneme jištění pro každý spoj, u kterého selhání nepřipadá v úvahu

I když si toho je vědomo jen málo lidí, naše každodenní životy jsou plné šroubových spojů. Jen kolem kolika předmětů každý den projdeme, u kterých jsou šrouby přímo jejich součástí nebo které byly vyrobeny prostřednictvím něčeho, co šrouby obsahuje. Ať jste právě teď kdekoli, je pravděpodobné, že nepotrvá dlouho, než zahlédnete šroubový spoj.

Při povrchním pohledu jsou šroubové spoje jednoduše prostředkem k zajištění spojení a ujištění, že spojení zůstane pevné. To však závisí také na mnoha dalších parametrech. Materiály, podmínky, velikost, měřítko, svěrná síla, čas, funkce, prostor, okolní prostředí – všechny tyto faktory mají vliv na to, zda šroub zůstane utažený, nebo dojde k jeho povolení.

Kritický spoj je spoj, u kterého jsou následky jeho selhání považovány za velké. Vzhledem k tomu, že většinu věcí drží pohromadě spoje, následky jejich selhání se mohou projevit formou poškození zařízení, prostojů nebo dokonce ohrožení lidských životů. Po více než třicet let skupina Nord-Lock Group navrhuje a dodává řešení šroubových spojů pro pestrou škálu zákazníků v celé řadě oborů. Jistíme spoje tam, kde nesmí dojít k problémům.

Naše standardní řada může vyřešit bezpočet problémů šroubových spojů téměř ve všech průmyslových odvětvích. K dispozici máme také tým odborníků, kteří soustavně dodávají řešení navržená podle potřeb zákazníka. Ať je Váš problém šroubových spojů jakýkoli, téměř jistě pro Vás máme již hotové řešení. A pokud ne, jsme tu proto, abychom na jeho nalezení pracovali společně.

Úspěšné aplikace zákazníků