Lesnictví a zemědělství

Lesnictví a zemědělství

Krok s produktivitou držíme i na polích a v lesích

Lesnictví a zemědělství patří mezi obory, které se zrodily nejdříve. Lidská civilizace kácela stromy a sklízela úrodu dlouho před vznikem výroby, stavebnictví či strojírenství. Navzdory tomu, že od svého vzniku byly tyto obory předstiženy mnoha jinými, stále představují životně důležitou součást každé ekonomiky a společnosti. Základní principy zůstávají stejné – kácení stromů, orání polí a sklízení úrody.

Co se změnilo, je technologie, která se soustavně zlepšuje, je stále pokročilejší a mocnější. Staré představy těžce pracujících farmářů a dřevorubců pracujících holýma rukama jsou, s dnešními farmami a dřevozpracujícími závody fungujícími spíše jako továrny, již historií. Materiály a řešení šroubových spojů jsou pro produktivitu stejně důležité jako celý strojní park.

Výrobky společnosti Nord-Lock Group jsou konstruovány tak, aby snižovaly dobu prostojů. To je důvod, proč vyrábíme jediný otočný čep v oboru, který trvale eliminuje opotřebení nosných ok otočných spojů. V případech nutné instalace nebo výměny jsme si jisti, že tyto úkony lze provést snadno a rychle pomocí ručního nářadí. Výrobky společnosti Nord-Lock Group, ať se nacházejí v motorech traktorů, průmyslových štěpkovačích dřeva, nebo v zavlažovacích systémech, pomáhají bezpočtu zákazníků po celém světě zajistit, aby si jejich podnikání zachovávalo svou výnosnost.

Úspěšné aplikace zákazníků

Máte nějaké dotazy

Prosím kontaktujte nás přímo

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.