Průmyslová výroba a zpracování

Průmyslová výroba a zpracování

Maximalizace výroby a minimalizace prostojů

Od potravin, které konzumujeme, přes oblečení, které nosíme, až po dopravní prostředky, kterými se přepravujeme, a budovy, ve kterých žijeme a pracujeme – téměř všechno, co každý den vidíme a čeho se dotýkáme, prošlo výrobním nebo zpracovatelských závodem. V továrnách a skladech po celém světě se vyrábí a balí pestrá paleta materiálů a výrobků, při použití stále pokročilejších a sofistikovanějších strojních zařízeních.

Klíčem k rychlému a spolehlivému procesu, přinášejícímu nákladovou efektivitu a ziskovost, je automatizace. Z tohoto důvodu jsou procesy plánovány do nejmenších podrobností tak, aby nedocházelo k žádným problémům. Jedna věc je však všem výrobním a zpracovatelským procesům společná, a tou je nutnost být stále v chodu. Jedna porucha nebo závada může zastavit provoz celé linky a každá minuta prostoje je drahá. To platí zejména pro šroubové spoje, protože jejich opotřebení nebo povolení může znamenat velké náklady.

Bez ohledu na podmínky a nároky musí všechny spoje zůstávat zajištěné, přitom však musí být možná jejich efektivní pravidelná údržba. Dnes jsou výrobky společnosti Nord-Lock Group používány v bezpočtu výrobních a zpracovatelských strojních zařízeních po celém světě. Mnoho zákazníků oceňuje jejich silné schopnosti jištění spolu s odolností vůči extrémním podmínkám, což ve výsledku představuje menší potřebu údržby a oprav a snížení nákladů životního cyklu.

Úspěšné aplikace zákazníků