Těžební průmysl

Těžební průmysl

Zásobování světové ekonomiky

Ekonomiky industrializovaného světa spoléhají na suroviny pocházející ze země. Jejich dobývání však není nikterak snadné, protože jsou uloženy hluboko pod zemským povrchem, ukryty v pevných horninách, které nebyly narušeny celé věky. Doly a lomy jsou plné velkých a těžkých strojů konstruovaných speciálně pro vrtání a drcení pevných hornin. Jen málokteré stroje jsou přitom vystaveny tak náročným podmínkám, od extrémního zatížení až po stálé vibrace. A u některých nejsou silné vibrace důsledkem jejich činnosti – jsou podstatou jejich činnosti.

Aby těžební průmysl uspokojil nenasytnou touhu celého světa po drahých kovech a nerostech, musí jejich těžba probíhat nepřetržitě. Avšak při vší síle a odolnosti strojů a zařízení to často může být ten nejmenší šroubový spoj, který se zkroutí jako první. Tím může vzniknout množství praktických a finančních problémů, protože těžební zařízení si nemůže dovolit prostoje, každá minuta odstávky stojí peníze.

Společnost Nord-Lock Group je hrdá na své schopnosti nalézat ta nejvhodnější řešení pro šroubové spoje vystavené těm nejvyšším tlakům. Jsme schopni poskytnout jištění všech prvků, od nástrojového vybavení až po ty nejkritičtější a nejexponovanější spoje. Náš patentovaný systém otočného čepu Expander zajistí, že Vaše stroje nebudou nikdy zatíženy dlouhými hodinami prostojů způsobených opotřebením nosných ok otočných spojů, a naše kolové matice Nord-Lock odstraní riziko povolení kol u těžkých vozidel. Ať je Vaše výzva v oblasti šroubových spojů jakákoli, využijeme naše odborné technické znalosti a dovednosti k jejímu vyřešení.

Úspěšné aplikace zákazníků