Železnice

Železnice

Spojení, která udržují včasný chod ekonomiky

Již od průmyslové revoluce tvoří železnice páteř industriálních společností a jejich vývoj jde ruku v ruce. Od těch dob jsme pokročili od lokomotiv poháněných parou k vysokorychlostním vlakům, které jezdí rychlostí přes 300 km/h (175 mil/hod).

Avšak princip zůstává stále stejný: vlaky musí být spolehlivé a musí jezdit načas. Povolení šroubu v kterémkoli místě železniční infrastruktury či železničního parku může být nákladné, a v případě pohybujícího se vlaku dokonce fatální. Při stovkách a tisících kilometrech tratí obepínajících zemský povrch spolu s nesčetným množstvím typů výhybek představuje kontrola a dotahování šroubových spojů únavnou a časově náročnou práci.

Je klíčové zajistit, aby Váš zvolený výrobek pro jištění šroubového spoje držel navzdory působení povětrnostních živlů. Vlaky a železniční sítě se stávají stále modernější a pokročilejší a spolu s tím se zvyšují nároky na železniční tratě a komponenty vlaků. Jestliže vlak jede rychlostí překračující 300 km/h, je celý podvozek vystaven působení stálých vibrací a napětí, což přináší řadu výzev.

Pro bezpečnost je zcela zásadní jištění šroubových spojů. Výrobky Nord-Lock jsou používány při výrobě a stejně tak i při údržbě. Naše řada podložek X Nord-Lock poskytuje maximální jištění pro kritické šroubové spoje, u kterých by mohlo dojít k povolení a uvolnění šroubu – zajišťují, že se spoje nepohnou, bez ohledu na to, jak rychle se pohybujete.

Úspěšné aplikace zákazníků