Vícešroubové uspořádání

Technologie Expander System pro otočné čepové spoje poskytuje trvalé řešení v prevenci opotřebení nosných ok otočných spojů. Systém může být instalován přímo do ok nového stroje nebo může být použit jako náhradní díl pro opravy, což eliminuje potřebu drahého svařování a převrtávání.

Osová verze Vícešroubový vnitřní závit
Spojovací prvek
Strana 1/Strana 2
Šroub se šestihrannou hlavou / Šroub se šestihrannou hlavou
Překážky vně nosných ok
Strana 1/Strana 2
Bez překážky /
Bez překážky
Mazání otočného spoje External or Internal greasing
SStandardní rozsah průměru čepu Φ 70 mm - (400) mm
Délka čepu < 2000 mm
Speciální aplikace Na vyžádání

Úspěšné aplikace zákazníků

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.