Důlní těžba a kamenolomy

Výživa pro světovou ekonomiku

Ekonomiky industrializovaného světa závisejí na surovinách planety. Jejich dobývání však není snadným počinem, neboť suroviny spočívají hluboko pod zemí, uloženy do nepoddajné horniny, která nebyla narušena celé věky.

Doly a kamenolomy jsou plné obrovských, odolných vysoce výkonných zařízení vyrobených speciálně pro účely drcení a vrtání pevné horniny. Jen málokterá zařízení jsou vystavena tak náročným podmínkám – od extrémních zátěží až po neustálé vibrace. Pro některá z těchto zařízení nejsou vibrace důsledkem jejich provozu – vibrace jsou samotným způsobem jejich provozu.

Navzdory výkonnosti a síle těchto zařízení může často malý šroubový spoj selhat jako první, a proto není možné dělat kompromisy v oblasti šroubových spojů. „Hlad“ světa po vzácných kovech a minerálech je třeba neustále uspokojovat, a těžební průmysl proto musí být provozován nepřetržitě. Navzdory náročným požadavkům si těžební zařízení nemohou dovolit poruchu, poněvadž každá minuta odstávky je velmi drahá. Těžební průmysl je odvětvím provozovaným v nejnáročnějších podmínkách. Řešení poskytovaná Skupinou Nord-Lock jsou vhodná a běžně užívaná pro zajišťování všeho – od nástrojového vybavení až po nejkritičtější obnažené spoje.

Odkazy:

Nejnovější zákaznické případy

Čtěte další zákaznické případy