Železnice

Spoje pro ekonomiku bez zpoždění.

Již od počátku průmyslové revoluce představuje železnice páteř průmyslových ekonomik a vývoj obou jde ruku v ruce. Za dobu svého vývoje pokročila železnice od parních lokomotiv až k vysokorychlostním vlakům cestujícím rychlostí přes 300 km/hod. Princip však zůstává stejný: vlaky musejí být spolehlivé a musejí jezdit na čas. Povolování šroubů kdekoliv v železniční infrastruktuře anebo u vozového parku může být velmi nákladné a, je-li vlak v pohybu, může mít i fatální následky.

Celou planetu pokrývají sta tisíce kilometrů kolejí spolu s bezpočtem typů výhybek. Kontrola a dotahování šroubových spojů je časově náročnou a únavnou činností. Jistota, že zvolený zajišťovací produkt bude držet navzdory vlivům prostředí, je zcela zásadní.

Železniční sítě se vyvíjejí a stávají se čím dál dokonalejšími a ruku v ruce s tímto vývojem rostou i nároky kladené na železniční tratě a komponenty. Když vlak jede rychlostí přes 300 km/h, je celá souprava vystavena neustálým otřesům, vibracím a zátěžím. Zajištění šroubových spojů je pro bezpečnost cela zásadní. Výrobky Nord-Lock se používají při výrobě, ale i údržbě. Typické aplikace zahrnují například výhybky, protihlukové stěny, ale také podvozky vozů, spřáhla a brzdové systémy. Výrobky Nord-Lock se také užívají pro zajištění zařízení umístěného pod podlahou.

Nejnovější zákaznické případy

Čtěte další zákaznické případy