Řešení na principu závěrného klínu

Nechte za vás pracovat geometrii

Výrobky Nord-Lock na principu závěrného klínu jsou na celém světě uznávány pro svou schopnost jistit šroubové spoje vystavené velkým vibracím nebo dynamickému zatížení. Systém se nemůže samovolně povolit, neboť vytváří zajišťovací klín pod hlavou šroubu/maticí. Ideální řešení spojů, u nichž selhání nepřichází v úvahu

Kromě podložek Nord-Lock zahrnuje škála výrobků také kolové matice, podložky SC a zákaznická řešení na míru.

 • Klíč je v rozdílu mezi úhly. Protože úhel klínů " α " je větší než úhel závitu " β ", dvojice podložek se začne rozpínat více než je odpovídající stoupání závitu.

Napětí způsobí samojistnost spoje

Technologie závěrného klínu zajišťuje šroubový spoj tahem, nikoli třením. Systém se skládá z páru podložek, které jsou na jedné straně opatřeny klíny a na protilehlé straně radiálními zuby.

Výrobky Nord-Lock na principu závěrného klínu zajistí šroubový spoj, který tak odolá extrémním vibracím nebo dynamickému zatížení.

 • Radiální zuby zajistí, že k posunu může dojít právě jen na klínových plochách, nikoli mezi plochou spojované součásti a hlavou šroubu nebo maticí. Klínový efekt vyvolá přírůstek svěrné síly, a tak vyloučí jakékoli pootočení a uvolnění šroubu nebo matice, což zároveň zaručí samojistnost šroubového spoje.
 • Při povolování šroubu pomocí klíče zvětší pár podložek svoji tloušťku více než odpovídající stoupání závitu. Podložky NORD-LOCK spolehlivě zajišťují šroubový spoj, který je vystaven jakémukoli druhu vibrací nebo dynamickému zatížení.

Napětí způsobí samojistnost spoje

Úhel stoupání klínů podložek Nord-Lock je větší než úhel stoupání závitu šroubu. Podložky jsou navíc na protilehlé straně opatřeny radiálním zuby. Při montáži šroubového spoje se zkompletovaný a slepený pár podložek nasadí pod hlavu šroubu a matici tak, aby do sebe zapadly jejich klínové plochy.

Výhody při použití řešení na principu svěrného klínu

 • Výhody při použití řešení na principu svěrného klínu
 • Udržuje vysokou svěrnou sílu a tím zajišťuje funkci spoje
 • Rychle a snadno se instaluje a demontuje a vyžaduje pouhé standardní ruční nástroje
 • Samojistnost není ovlivněna mazáním
 • Předepsané a jednotné podmínky tření, díky nimž je možné dosáhnout přesnějšího předpětí
 • Stejné teplotní charakteristiky jako standardní šroub / matice
 • Opakovaně použitelné – navíc, podložky Nord-Lock neovlivní opětovnou použitelnost spojovací součásti
 • Podložky jsou kalené a dokáží odolávat velkým zatížením a rozkládat je
 • Pro šrouby / matice s přírubou jsou určeny podložky se zvětšeným vnějším průměrem
 • Vysoká odolnost vůči korozi
 • Lze použít se spojovacími součástmi až do třídy pevnosti 12.9 (ASTM A574)
 • Spolehlivé jištění, dokonce i pro šrouby s krátkou svěrnou délkou
 • Junkerův test provedený podle normy DIN 65151 je považován za nejnáročnější vibrační test šroubových spojů. V průběhu Junkerova testu je šroubový spoj vystaven příčným pohybům pod hlavou šroubu/maticí a současně je nepřetržitě měřena svěrná síla.

Ověřeno Junkerovým vibračním testem

Podložky Nord-Lock jsou ověřeny jakožto bezpečný systémem zajišťování šroubových spojů podle zkoušek provedených ve shodě s DIN 65151 nezávislými zkušebními organizacemi IMA a CETIM. Zaměstnanci společností Nord-Lock navíc každoročně provádějí více než 10.000 Junkerových vibračních testů na celém světě.

Junkerův test prokazuje, že podložky Nord-Lock bezpečně zajišťují šroubové spoje: dojde pouze k omezené ztrátě předpětí vlivem běžného sesednutí. Zajišťovací schopnost je prokázána jasným nárůstem předpětí při povolování. Všechny ostatní metody zajišťování šroubových spojů během testu selhaly, když nedokázaly zabránit povolení spoje.

Chcete se přesvědčit na vlastní oči?

Kontaktujte nejbližšího zástupce prostřednictvím sekce Kontaktujte nás.

 

 • Nákres zkušební soupravy. Smontované součásti vibrují vertikálně a spoje jsou vystaveny dvěma rázům za cyklus. Rázy jsou vedeny rovnoběžně ke směru šroubu. Šipka označuje směr vibrací v průběhu zkoušky. Po ukončení zkoušky se provede kontrola rotace spojovací součásti.

Ověřeno vibrační a rázovou zkouškou NASM

Zkouška národního ústavu pro letectví a kosmonautiku dle normy NASM 1312-7 je zkušební metodou původně vyvinutou armádou Spojených států pro účely testování odolnosti šroubových spojů vůči nárazům a vibracím.

Podložky Nord-Lock byly ověřeny jakožto bezpečný systémem zajišťování šroubových spojů podle zkoušek provedených ve shodě s NASM 1312-7 nezávislou zkušební organizací Det Norske Veritas (DNV). Další certifikáty a typové homologace jsou uvedeny v sekci Certifikáty.

 

Výrobky