Poradenské služby

Poradenské služby Nord-Lock

Poradenské služby Nord-Lock vám pomohou při hledání způsobů jak zvýšit svou konkurenceschopnost. Projekt poradenských služeb může být zahájen za účelem nalezení řešení určitého konkrétního problému, nebo za účelem přezkoumání celého systému šroubových spojů a nalezení možností zlepšení. Cílem každého projektu je splnit konkrétní potřeby zákazníka a pomoci mu řešit jeho výzvy v oblasti šroubových spojů. Můžeme přezkoumat současné, stejně tak jako budoucí aplikace.

Kvalifikovaní technici Nord-Lock mohou pro vaši společnost, aplikaci nebo proces vytvořit kompletní přehled šroubových spojů a souvisejících instalačních/údržbářských postupů a nalézt tak možnosti zlepšení spolehlivosti, hospodárnosti a rentability. Výsledky projektu jsou prezentovány a představeny pomocí příkladů z úhlu pohledu návratnosti investic a celého životního cyklu.

Celosvětová síť služeb Nord-Lock

 

Další informace naleznete v sekcích Technická podpora, která také spadají pod poradenské služby. Pokud potřebujete další informace nebo pokud máte technický dotaz, pošlete email na adresu office@nord-lock.cz