Odborné poradenství: Je při použití podložek Nord-Lock třeba změnit utahovací moment?

Otázka: Ovlivní použití podložek Nord-Lock moje obvyklé utahovací postupy? Jak?

Odpověď: Při aplikaci utahovacího momentu, jehož cílem je dosáhnout předpětí spoje, je vždy nejprve nezbytné překonat tření pod hlavou šroubu (nebo pod maticí) a v závitu. Až poté se vyvíjený utahovací moment začne projevovat nárůstem předpětí (svěrné síly) spoje.

Vzhledem k tomu, že podložky Nord-Lock jsou opatřeny vroubkováním, bude koeficient tření pod hlavou šroubu (nebo pod maticí) mírně vyšší. Tření v závitu zůstává nezměněno. K dosažení stejně velkého předpětí (svěrné síly) proto bude potřeba použít mírně vyššího utahovacího momentu, než je tomu u spoje s hladkými styčnými plochami (tzn. bez vroubkování).

Instrukce společnosti Nord-Lock k provádění utahovacího postupu zohledňují toto zvýšené tření a umožňují dosahovat velmi přesného dotažení.

Někteří uživatelé se však mohou rozhodnout nic na svých postupech neměnit a i s podložkami Nord-Lock používat stejné hodnoty utahovací momentu, jako používají v ostatních případech. Tento postup není nijak problematický - dosažené předpětí bude o něco nižší, avšak ještě stále v přijatelném rozmezí (pokles o cca -10% až -20%).

Je také důležité si uvědomit, že tření se může výrazně lišit v závislosti na tvrdosti a velikosti šroubu, použití maziva a na materiálu spoje. Skutečně dosahované hodnoty utahovacího momentu se pak mohou různit oproti doporučeným utahovacím momentům.

 

Přihlaste se k bezplatnému odběru našeho časopisu.

Zůstaňte v obraze díky nejnovějším zprávám, informacím a znalostem v oblasti šroubových spojů přihlášením se k odběru časopisu Bolted.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se přihlásili k odběru časopisu Bolted.

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.