GE Wind turbine using Expansion bolt for blind hole

The Expansion bolt for blind hole applications is used on the flange coupling of the gear box on this wind turbine. The solution integrates Superbolt technology and is used to transmit the enormous torque. The solution is compact and does not add a lot of weight, which was a requirement. The diameter of the Expansion bolts is Ø65.

More insights and references

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.